Fiyat teklifi isteyin
Arama planlayın
planetTürkçe
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
ABD


Fiyat teklifi isteyin
Arama planlayın

Alconost® Hizmet Koşulları

DİKKAT: BU, YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR. BİR VIRGINIA EYALETİ ŞİRKETİ OLAN ALCONOST INC. (BUNDAN BÖYLE "ALCONOST" OLARAK ANILACAKTIR) TARAFINDAN BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU HİZMET KOŞULLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. BU SÖZLEŞME, ALCONOST İLE İLİŞKİNİZİ VE ALCONOST WEB SİTESİ YOLUYLA SAĞLANAN HİZMETLERİN KULLANIMINI DÜZENLER. BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ ALCONOST'U, WEB SİTESİNİ VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYIN. ALCONOST İŞBU BELGE İLE BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMENİZİ TALEP ETMEKTEDİR. ALCONOST WEB SİTESİ YOLUYLA SAĞLANAN HİZMETLERİ YALNIZCA İŞBU BELGEDE BULUNAN HÜKÜM VE KOŞULLARIN TÜMÜNÜ KABUL ETMENİZ ŞARTIYLA KULLANABİLİRSİNİZ. WEB SİTESİ YOLUYLA SAĞLANAN HİZMETLERİ KULLANMAK, BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

BU HİZMET KOŞULLARI, ALCONOST'UN BU HİZMET KOŞULLARINA EKLENEN VE BUNLARIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLEN GİZLİLİK POLİTİKASINI İÇERMEKTEDİR.

Kilit Tanımlar

Alconost Nitro”, Alconost tarafından yönetilen ve "Nitro" adını taşıyan Web Sitesinin ve Hizmetlerin, profesyonel bir canlı çevirmen tarafından Size çevrimiçi çeviri ve redaksiyon hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştıran kısmı anlamına gelir.

Alconost Hizmetleri İçeriği”, Alconost'un Web Sitesinde veya herhangi bir mobil uygulama aracılığıyla Alconost tarafından veya adına sağlanan tüm yazılım ve diğer tescilli araçlar, editoryal içerik, mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, sanat eseri, grafikler, resimler, kullanıcı arayüzleri, ikonlar, fotoğraflar, videolar, cevaplar, sorular, puanlar, öneriler, ipuçları, kavramlar, fikirler, planlar, siparişler, talepler veya benzerleri veya diğer herhangi bir materyalin yanı sıra Alconost'un Web Sitesindeki sayfaları oluşturmak için kullanılan bilgisayar programları anlamına gelir.

Hizmetler”, Web Sitesi veya diğer mobil uygulamalar yoluyla sunulan diğer tüm ögeler dâhil olmak üzere tüm içerikler, bilgiler, grafikler, belgeler, metinler, ürünler ve hizmetler anlamına gelir.

Kullanıcı İçeriği”, herhangi bir Kullanıcının Alconost Web Sitesi ve/veya Hizmeti üzerinde veya aracılığıyla yayınladığı veya ilettiği herhangi bir editoryal içerik, mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, sanat eseri, grafik, resim, kullanıcı arayüzü, ikon, fotoğraf, video, cevap, soru, puan, öneri, ipucu, kavram, fikir, plan, sipariş, talep veya benzeri veya diğer herhangi bir materyal anlamına gelir, ancak tüm Alconost Hizmetleri İçeriğini açık bir şekilde hariç tutar.

Kullanıcı Materyalleri”, Alconost Nitro ve herhangi bir mobil uygulama dâhil olmak üzere Web Sitesi ve/veya Hizmetler aracılığıyla çeviri için gönderdiğiniz herhangi bir editoryal içerik, metin, video, bilgi, veri, müzik, görüntü, fikir veya diğer materyaller anlamına gelir.

Web Sitesi”, https://alconost.com ve Alconost'un sahip olduğu ve/veya işlettiği diğer ilgili web siteleri ve hizmetler anlamına gelir.

Siz”, “Sizin” ve “Kullanıcı”, herhangi bir nedenle Alconost Web Sitesine ve/veya Hizmetlere erişen veya bunları kullanan tüm kişiler ve/veya herhangi bir formdaki kuruluşlar anlamına gelir.

Hizmet Koşullarının Kabulü

Lisans Türleri. Bu Hizmet Koşulları (“Koşullar”, “HK”, veya “Hizmet Koşulları”) sizinle Alconost arasında, Alconost ve/veya yetkili distribütörleri tarafından sunulan şekilde Web Sitesinin kullanımıyla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Alconost, Web Sitesini ve Hizmetleri, bu Hizmet Koşullarında belirtilen hüküm ve koşullara tabi olacak şekilde kullanımınıza sunar. Alconost, Web Sitesini ve Hizmetleri, bu Hizmet Koşullarında belirtilen hüküm ve koşullara tabi olacak şekilde kullanımınıza sunar.

Bu Koşullarda yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul ETMİYORSANIZ Web Sitesini veya Alconost Hizmetlerini KULLANMAMALISINIZ. Belirli İçerik (aşağıda tanımlandığı şekilde) veya Web Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilen belirli işlemler için geçerli olan ek özel şartları kabul ETMİYORSANIZ Web Sitesinin veya Hizmetlerin söz konusu İçeriği içeren veya söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği kısmını KULLANMAMALISINIZ. Ayrıca, mevcut veya gelecekteki herhangi bir Alconost Hizmetini kullandığınızda ya da Web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya bunlardan ücretsiz veya ücretli herhangi bir ürün, uygulama veya hizmet aldığınızda, Alconost'unkilerden ziyade, bu tür ürünler veya hizmetler için geçerli olan kurallara ve koşullara tabi olursunuz.

Hizmet Koşullarına yapılan güncellemeler. Bu Hizmet Koşulları, Alconost tarafından herhangi bir zamanda aşağıdaki yollardan herhangi biriyle sağlanan bildirim üzerine değiştirilebilir: Web Sitesinin ana sayfasında bir yayın yoluyla, Kullanıcı Hesabınıza (aşağıda tanımlandığı gibi) giriş yaptığınızda veya sonrasında veya Kullanıcı Hesabınızı oluştururken verdiğiniz adrese e-posta yoluyla. Kullanıcı Hesabınızda doğru veya güncel iletişim bilgilerini sağlamamanız ya da muhafaza etmemeniz, zaman zaman değiştirilen bu Hizmet Koşullarına uyma sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Web Sitesi ve Hizmetleri kullanımınızı düzenleyen tüm koşulların farkında olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol edin. Bu Web Sitesinde yer alan veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan belirli içerik, ürün, materyal, hizmet veya bilgiler ("İçerik”) ya da bu Web Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler için özel hüküm ve koşullar geçerli olabilir. Bu tür özel koşullar, bu koşullara ek olabilir veya bu Koşullarla tutarsız olduğu durumlarda, yalnızca söz konusu özel koşulların İçeriği veya amacı bu Koşullarla tutarsız olduğu ölçüde, söz konusu özel koşullar, bu Koşulların yerine geçer. Alconost Web Sitesi ve Hizmetlerini kullanımınızı düzenleyen tüm koşulların farkında olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu Koşulları düzenli olarak kontrol edin.

Alconost, Web Sitesi veya İçerik ya da bunların formatı ile ilgili olarak herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Alconost ayrıca tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle Web Sitesine ve Hizmetlerine veya bunların herhangi bir bölümüne erişimi sonlandırma ya da kısıtlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı Yükümlülükleri

Web Sitesini ve Hizmetleri yalnızca bu Hizmet Koşullarının yanı sıra ilgili yargı alanlarındaki geçerli yasalar, yönetmelikler veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler tarafından izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul etmiş olursunuz. ALCONOST, SİZ, KULLANICILARINIZ VEYA İŞTİRAKLERİNİZDEN HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN GEÇERLİ YASA, KURAL VEYA DÜZENLEMELERİN İHLALİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. ALCONOST WEB SİTESİNİ VE HİZMETLERİNİZİ KULLANIMINIZIN GEÇERLİ YASA, KURAL VEYA DÜZENLEMELERİ İHLAL ETMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Özellikle Web Sitesini ve Hizmetleri kullanırken, eylemlerinizin (1) ikamet ettiğiniz ülkenin, eyaletin veya bölgenin veya (2) Alconost'un bulunduğu ya da faaliyet gösterdiği ülkenin, eyaletin veya bölgenin yasalarına, kurallarına ya da düzenlemelerine aykırı olmadığını kabul ve garanti edersiniz. Bu, geçerli ihracat ve ithalat kısıtlamalarının yanı sıra diğer kısıtlamalara uymayı da içerir.

Herhangi bir materyali yüklemek, e-posta ile göndermek, yayınlamak veya başka bir şekilde iletmek de dâhil olmak üzere, Hizmetleri (a) herhangi bir kişiyi tehdit veya taciz edebilecek veya herhangi bir kişiye veya mülke zarar verebilecek veya yaralanmasına neden olabilecek, (b) yanlış, karalayıcı, taciz edici veya müstehcen herhangi bir materyalin yayınlanmasını içerebilecek, (c) gizlilik haklarını ihlal edebilecek veya bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti veya zararı teşvik edebilecek, (d) istenmeyen toplu e-posta, "önemsiz posta", "spam" veya zincir mektuplar oluşturabilecek; (e) fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarının ihlalini teşkil edebilecek veya (f) yürürlükteki yasaları, yönetmelikleri veya düzenlemeleri başka bir şekilde ihlal edebilecek herhangi bir amaçla kullanmamayı veya kullanılmasına izin vermemeyi kabul edersiniz. Bu Hizmet Koşulları kapsamında Alconost'a tanınan diğer haklara ek olarak, Alconost yukarıdaki kısıtlamaları ihlal eden herhangi bir materyali kaldırma ya da buna erişimi devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Alconost'un bu tür bir eylemde bulunması durumunda Alconost'un Size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Bu bölüm kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir iddiaya karşı Alconost'u savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Hizmetlere Alconost veya yetkili iş ortakları tarafından sağlanan araçlar dışında herhangi bir yolla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmamayı) kabul edersiniz. Hizmetlere otomatik yollarla erişmeyeceğinizi (veya erişmeye çalışmayacağınızı) ve Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı sunuculara ve ağlara) müdahale eden veya bunları bozan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

Aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız:

 • herhangi bir Web Sitesi işaretini veya Alconost veya lisansörlerinin mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir bildirimi kaldırmak veya değiştirmek;
 • Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştirmek, türev çalışmalar yapmak, parçalarına ayırmak, tersine derlemek veya tersine mühendislik yapmak ya da Alconost'a rakip ürünler veya hizmetler oluşturmak ya da desteklemek ve/veya üçüncü bir tarafın oluşturmasına ya da desteklemesine yardımcı olmak için Hizmetlere erişmek veya bunları kullanmak;
 • başka herhangi bir kullanıcının Web Sitesi ve Hizmetlerden veya bağlı veya bağlantılı sitelerden yararlanmasını aksatmak veya engellemek;
 • Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir virüs veya diğer zararlı, yıkıcı veya tahrip edici dosyaları yüklemek, yayınlamak veya başka bir şekilde iletmek;
 • başka bir kullanıcının Kullanıcı Hesabını, şifresini veya sistemini kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek;
 • buradaki koşullar altında erişmeye yetkili olmadığınız herhangi bir İçeriğe veya Kullanıcı İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) erişmek veya erişmeye çalışmak;
 • Web Sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin, Kullanıcı İçeriğinin, sistem kaynaklarının, hesapların, şifrelerin, sunucuların veya Web Sitesine ve Hizmetlere ya da bağlı veya bağlantılı sitelere bağlı ya da bunlar aracılığıyla erişilebilen ağların güvenliğini bozmak veya bunlara müdahale etmek ya da başka bir şekilde bunlara zarar vermek.

Sözleşme kapsamında Size verilen haklar ayrıca aşağıdaki koşullara bağlıdır:

 • Hizmetleri kullanma lisansı verilen herhangi bir kullanıcının hakları paylaşılamaz ve birden fazla kişi tarafından kullanılamaz;
 • burada açıkça belirtilen durumlar haricinde, hizmetlerin hiçbir kısmı, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer araçlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde veya yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, gönderilemez veya iletilemez;
 • Yetkisiz üçüncü tarafların Hizmetlere erişimini engellemek için her türlü makul çabayı göstermeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Tarafınızdan Sağlanan Bilgi ve Materyaller

Tarafınızdan Web Sitesine ve Hizmetlere gönderilen, bunlar aracılığıyla gönderilen veya saklanan tüm materyaller, belgeler, iletiler veya bilgiler, bu Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikasına tabi olur. Bu tür bilgilerin güvenliği, Alconost için çok önemlidir. Alconost'un Gizlilik Politikası, Alconost'un takdirinde değiştirilmeye tabidir, ancak Alconost'un politika değişiklikleri Verileriniz için sağlanan koruma seviyesinde önemli bir azalmaya neden olmaz. Alconost, Hizmetleri dünya çapındaki lokasyonlardan ve/veya alt yüklenicilerin kullanımı yoluyla sağlama hakkını saklı tutar.

Alconost, gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ve korunmasına saygı gösterir. Bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler ve açıklamalar için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

Araçlar ve İstatistiksel Veriler

Alconost, Hizmetleri izlemek ve uygulamak ve Alconost hizmet taleplerinizi çözümlemeye yardımcı olmak için araçlar, komut dosyaları, yazılımlar ve yardımcı programlar (topluca, "araçlar") kullanabilir. Araçlar, hizmet taleplerini veya sağlanan Hizmetlerdeki diğer sorunları gidermek için gerekli olanlar dışında, hizmet prodüksiyon ortamında bulunan verilerinizi toplamaz, raporlamaz veya saklamaz. Araçlar tarafından toplanan veriler (prodüksiyon verileri hariç), Alconost'un ürün ve hizmet portföyünü yönetmede yardımcı olmak ve lisans yönetimi için de kullanılabilir.

Alconost, Hizmetlerin performansıyla ilgili istatistiksel bilgileri derleyebilir ve bu bilgileri, söz konusu bilgilerin verilerinizi içermemesi ve/veya gizli bilgilerinizi tanımlamaması ya da şirketinizin adını içermemesi koşuluyla herkese açık hâle getirebilir. Alconost, bu bilgilerin tüm fikri mülkiyet hakkına sahiptir.

Üçüncü Taraf Materyalleri ve Web Sitesine Bağlantı Verme

Web Sitesi ve Hizmetler, başka web sitelerine ve/veya Alconost'un kontrolü altında olmayan üçüncü taraf ürünlere (topluca, "Üçüncü Taraf Materyalleri") bağlantılar içerebilir. Bazı Alconost Hizmetleriyle kullanım için uygun veya gerekli olabilecek Üçüncü Taraf Materyalleri, uygun şekilde program belgelerinde belirtilir. Bu Üçüncü Taraf Materyalleri kullanma hakkınız, Sözleşme kapsamında değil, Alconost tarafından belirtilen Üçüncü Taraf Materyalleri lisans sözleşmesinin koşulları kapsamında yönetilir. Alconost bu Üçüncü Taraf Materyaller için hiçbir şekilde sorumlu değildir. Alconost, bu tür bağlantıları yalnızca Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanıcılarına kolaylık sağlamak için sağlar ve herhangi bir Üçüncü Taraf Materyaline herhangi bir bağlantının dâhil edilmesi, ilgili Üçüncü Taraf Materyallerinin içeriğinin, ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin Alconost tarafından onaylandığı anlamına gelmez. İşbu belgede aksine herhangi bir hükme bakılmaksızın, bu Hizmet Koşullarındaki hiçbir hüküm Size bu tür Üçüncü Şahıs Materyalleri ile ilgili herhangi bir hak veya lisans verecek veya Size bu tür Üçüncü Şahıs Materyallerini kullanma hakkı verecek şekilde yorumlanmayacaktır.

Aşağıdaki kurallara uymanız koşuluyla, bu Web Sitesine bağlantı verilmesine izin verilir. Bu Web Sitesinin ana sayfasına ya da bu Web Sitesinin başka herhangi bir sayfasına bağlantı verebilirsiniz. Ancak satır içi bağlantı (veya otomatik bağlantı) ya da çerçeveleme kullanmanıza izin verilmez. Alconost'un bağlantı veren kişiyi veya web sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini onayladığını ya da bunlara sponsor olduğunu ima etmemelisiniz. Alconost'un ticari markaları, ticari adları ve telif hakları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde fikri mülkiyetini, önceden Alconost'un iznini almadan kullanmamalısınız. Ayrıca, Alconost'un talebi üzerine herhangi bir zamanda bağlantıyı kaldırmayı kabul edersiniz.

Fikri Mülkiyet

Alconost Web Sitesi adı ve logosu, Alconost Nitro ve diğer tüm Alconost Hizmetleri İçeriği, site tasarımı, metin, veri, arayüzler, ürün ve hizmet adları, tasarım işaretleri, logolar, düğme simgeleri, lejantlar, resimler, fotoğraflar, müzik, ses veya video klipleri, başlıklar, sayfa başlıkları, grafikler, yazılım ve söz konusu ögelerin seçimi, ifadesi, yapısı, düzenlenmesi, koordinasyonu, geliştirilmesi ve sunumu dâhil olmak üzere Alconost Web Sitesinin tamamı (Kullanıcı İçeriği hariç), Alconost Web Sitesinin "görünümü ve hissi" (renk kombinasyonları, düzen, tasarım ve diğer tüm grafik ögeler dâhil), Alconost'un ve/veya bağlı kuruluşlarının, lisans verenlerinin veya diğer içerik tedarikçilerinin tek mülkiyetindedir ve tüm Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı, hizmet markası ve ticari marka anlaşmaları, yasaları, düzenlemeleri ve kuralları tarafından korunmaktadır ve Alconost'un önceden yazılı izni olmadan bu Koşullarda açıkça izin verilmeyen herhangi bir amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz veya yeniden kullanılamaz. Bu hakların şu anda mevcut olan veya bundan sonra geliştirilecek her türlü form, medya ve teknolojide geçerli olduğunu ve korunduğunu kabul edersiniz. Alconost tarafından Alconost Web Sitesinde yayınlanan materyaller diğer tescilli bildirimleri içerebilir ya da Alconost veya üçüncü taraflara ait ürünleri, hizmetleri, süreçleri veya teknolojileri tanımlayabilir. Koşullarda veya Hizmetin kullanımı yoluyla hiçbir şey, Koşullarda açıkça belirtilen ve verilenler dışında, Alconost'un veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir telif hakkı, hizmet markası, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet hakkı kapsamında bu tür materyalleri kullanmanız için bir lisans verdiği şeklinde yorumlanamaz. Burada aksi özellikle belirtilmedikçe veya Alconost tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe, Web Sitesi, Hizmetler ve İçerik ile ilgili burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. İşbu belgede verilen lisans uyarınca durumlar hariç veya burada aksi belirtilmedikçe, Alconost tarafından Web Sitesi aracılığıyla sunulan Hizmetlerle bağlantılı olanlar dışında, İçeriği, Web Sitesini, Alconost'u veya Hizmetleri kopyalamamayı, yeniden yayınlamamayı, çerçevelememeyi ya da indirmeye hazır hâle getirmemeyi, iletmemeyi, değiştirmemeyi, kiralamamayı, lease etmemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, lisanslamamayı, alt lisans vermemeyi, tersine mühendislik yapmamayı veya bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmamayı kabul edersiniz.

İşbu belgeyle, Alconost üçüncü tarafların ticari markaları, hizmet markaları, ticari isimleri, logoları, telif hakları, patentleri, alan adları veya diğer fikri mülkiyet hakları üzerindeki tüm hakları reddeder. Üçüncü Taraf Materyalleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, burada atıfta bulunulan veya bu Web Sitesinde başka bir şekilde sağlanan üçüncü taraflara ait tüm fikri mülkiyet hakları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Alconost, kendi fikri mülkiyet hakları dışındaki fikri mülkiyet hakları üzerindeki herhangi bir mülkiyet hakkını reddeder.

Kullanıcıya Sağlanan Sınırlı Lisans

Web Sitesini, Hizmetleri ve Alconost Hizmetlerinin bir parçası olarak Alconost Nitro da dâhil olmak üzere Alconost tarafından sağlanan diğer araçları yalnızca potansiyel projelerle ilgili olarak Alconost ile iletişim kurmanızı, mevcut projelerle ilgili faturaları ödemenizi ve canlı profesyonel çeviri hizmetlerini kolaylaştırmak için Alconost Nitro'yu ("Nitro") kullanmanızı sağlamak amacıyla, yalnızca bu Koşulların izin verdiği şekilde kullanmanız için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, devredilemez, sınırlı, telifsiz, geri alınabilir bir lisans verilir.

Bu lisans, ilgili fikri mülkiyet sahibinin herhangi bir hakkının satışı değildir. Alconost Hizmetleri yalnızca Sizin tarafınızdan kullanılabilir ve Alconost Hizmetlerini veya herhangi bir veriyi ya da Alconost Nitro veya Alconost Hizmetleri İçeriğini, burada bulunan içeriği ya da Koşullar kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kiralayamaz, lease edemez, ödünç veremez, alt lisans veremez veya başkasına devredemezsiniz ve Alconost Hizmetlerini bir "hizmet bürosu" temelinde veya Size herhangi bir tazminat karşılığında başkasının kullanımına sunamazsınız. Alconost Web Sitesinde yer alan herhangi bir Alconost Hizmet İçeriğini başka bir bilgisayarda, sunucuda, web sitesinde veya başka bir ortamda veya herhangi bir ticari girişim için değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, yayınlayamaz, yükleyemez, paylaşamaz, herkese açık olarak görüntüleyemez, "yansıtamaz", gerçekleştiremez, çoğaltamaz, kullanamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, bunlarla ilgili beyanda veya garantide bulunamaz, aktaramaz veya satamazsınız. Alconost Web Sitesinin önemli bir bölümünü içeren veya kullanan, makine tarafından okunabilir veya başka bir biçimde herhangi bir veriyi ticari satış için geliştiremez ve türetemezsiniz.

Kullanıcı mülkiyet hakları

Aşağıdaki paragrafta belirtilenler haricinde, Alconost, Kullanıcı Materyallerinizdeki fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere (bu haklar tescilli olsun ya da olmasın ve dünyanın neresinde olursa olsun), bu Koşullar kapsamında veya Alconost Web Sitesine ya da Hizmetleri aracılığıyla gönderdiğiniz, yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir Kullanıcı Materyali üzerinde hiçbir mülkiyet veya kontrol iddiasında bulunmadığını ve Sizden herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmediğini kabul ve beyan eder. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Kullanıcı Materyallerinizde ve ayrıca Alconost Nitro aracılığıyla Size sağlanan Kullanıcı Materyallerinizin herhangi bir çevirisinde sahip olduğunuz telif haklarını ve diğer hakları elinizde tutarsınız ve bu hakları uygun şekilde korumaktan Siz sorumlu olursunuz. Bu hakları korumak ve uygulamaktan Sizin sorumlu olduğunuzu ve Alconost'un Sizin adınıza bunu yapmakla yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

Alconost, Alconost Nitro aracılığıyla sağlanan orijinal metin ve çevirisi de dâhil olmak üzere, Alconost Web Sitesine veya Hizmetleri aracılığıyla gönderdiğiniz, yüklediğiniz veya gönderdiğiniz tüm Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı Materyallerinin bir kopyasını saklama hakkını saklı tutar. Alconost, Kullanıcı Materyallerini asla yayınlamaz ve bunları gizli bilgi olarak kabul eder.

Alconost'a verilen Lisanslar ve Haklar

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olan her Taraf ("Marka Sahibi") işbu belgeyle diğer Tarafa ("Marka Lisans Sahibi") Marka Sahibinin hizmetlerini ve/veya ürünlerini pazarlamak ve tanıtmak amacıyla Markalarını kullanması için münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz, dünya çapında bir lisans verir. Diğer Tarafın Markalarının her türlü kullanımı, Marka Sahibinin gözden geçirme ve onaylama hakkına tabi olur, bu onay makul olmayan bir şekilde geri alınmaz ve Marka Sahibi tarafından sağlanan ticari marka kullanım yönergelerine, politikalarına veya gerekliliklerine uygun olur. Ayrıca, Müşteri işbu belge ile Alconost'a işbu belge uyarınca geliştirilen nihai ürünü tanıtım amacıyla yayınlama, sergileme ve/veya atıfta bulunma hakkını verir.

Kullanıcı Hesabı

Web Sitesi ve Hizmetler tarafından sunulan tüm özelliklere erişmek için Alconost'ta kişiselleştirilmiş bir hesap ("Kullanıcı Hesabı") için kaydolabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınızı oluştururken, kendiniz hakkında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş olursunuz. Alconost, bu Hizmet Koşullarına aykırı olarak kullanıldığından ve/veya doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgiler içerdiğinden şüphelendiği Kullanıcı Hesaplarını askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı Hesabınızı oluşturduğunuzda kişisel ve transfer edilemez bir şifre seçersiniz. Kullanıcı Hesapları "paylaşılamaz" ve birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. Bu Hizmet Koşullarını kabul ettikten ve Kullanıcı Hesabı kaydınız Alconost tarafından kabul edildikten sonra, Kullanıcı Hesabınız oluşturulur. Söz konusu kullanım Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca Siz sorumlu olursunuz.

Ayrıca uygulanabilir ve kullanılabilir olduğu şekilde, Facebook veya Google hesabı gibi yetkili bir üçüncü taraf sosyal ağ hesabı kullanarak oturum açarak Web Sitesine ve Hizmete erişebilirsiniz. Bunu yaparak, Alconost'a söz konusu üçüncü taraf sosyal ağdan kişisel profilinizi ve etkinlik bilgilerinizi toplama yetkisi vermiş olursunuz.

Web Sitemize giriş yapmak ve/veya Hizmetlerimizi kullanmak için Facebook hesabınızı kullanmayı tercih ederseniz Alconost'un Facebook hesabınızla bağlantılı olarak arkadaş listeniz, Facebook'ta yayınladığınız veya Sizin hakkınızda yayınlanan resimler, "beğendiğiniz" işletmeler ve hikâyeler, ziyaret ettiğiniz yerler vb. dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm verilerinize erişebileceğini lütfen dikkate alın.

Sağladığınız bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için kullanılabilecek bir Kullanıcı Hesabı ve profil oluşturmanıza izin vermek, Hizmetin içeriğini iyileştirmek, gördüğünüz reklam ve içeriği özelleştirmek ve özel ürünler ve yeni özellikler hakkında Sizinle iletişim kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanılır. Bu faaliyetlere katılmanız ve/veya Alconost'tan herhangi bir satın alma işlemi yapmanız tamamen isteğe bağlıdır.

Lütfen Alconost'un kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi ("Kişisel Bilgiler") nasıl topladığını, kullandığını, ifşa ettiğini, yönettiğini ve sakladığını açıklayan Gizlilik Politikamızı okuyun. Web Sitesine ve Hizmetlere erişmek için kullandığınız herhangi bir Kullanıcı Hesabıyla ilişkili tüm kullanıcı adlarının ve şifrelerin gizliliğini korumaktan sorumlu olduğunuzu kabul etmiş ve anlamış sayılırsınız. Ek olarak, hesap sahibinin izni olmadan herhangi bir zamanda başka birine ait bir Kullanıcı Hesabını kullanamazsınız. Alconost, kullanıcı adınızın, şifrenizin, Kullanıcı İçeriğinizin çalınmasından veya kötüye kullanılmasından, kullanıcı adınızın veya şifrenizin ifşa edilmesinden veya kullanıcı adınızı veya şifrenizi kullanması için başka birine yetki vermenizden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ancak Kullanıcı Hesabınızın suistimal edilmesi ve kullanılması nedeniyle Alconost'un, başka bir kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın uğradığı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz. Kullanıcı Hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ederseniz lütfen en kısa sürede info@alconost.com adresinden Alconost'a durumu bildirin.

Ücret

Alconost ile ayrı bir anlaşma kapsamına girecek potansiyel projeler hakkında iletişim kurmak üzere Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmak için herhangi bir ücret alınmaz. Bununla birlikte, size 2Checkout, Avangate, Webmoney, Yandex.Money, PayPro Global, Paypal, Skrill, Braintree ("Ödeme Sistemi") gibi bir üçüncü taraf ödeme sistemi veya satıcı hesabı kullanarak Alconost'a ödenmesi gereken mevcut faturaları ödeme fırsatı verilebilir. Alconost Sizden elektronik fatura ödemeleri için ücret almaz, ancak bazı Ödeme Sistemleri, fon transferi için ücret alabilir.

Alconost Nitro'nun hizmetlerinden yararlanmak ve Alconost Nitro'da sipariş vermek için kullanılabilir Ödeme Sistemlerini kullanarak Alconost Nitro'daki Kullanıcı Hesabınızla ("Nitro Hesabı") ilişkili sanal hesabınıza fon yatırmanız gerekir. Nitro Hesabınıza yatırılan fonlar, Amerikan doları cinsinden hesaplanır ve iadesi mümkün değildir. Sipariş tamamlandıktan sonra siparişinizin maliyeti Nitro Hesabınızdan çekilir. Alconost Nitro, Nitro Hesabınızdaki fonları yenilemek için Sizden ücret almaz, ancak bazı Ödeme Sistemleri fon transfer etmek için ücret alabilir. Alconost Nitro siparişinizin maliyeti, Nitro Hesabınızdaki tutarı aşarsa Siz Nitro Hesabına fon ekleyene kadar sipariş gerçekleştirilemez. Sipariş durumu "Sırada" olarak ayarlandığında, siparişinizi gerçekleştirmek için gereken ilgili tutar, bir çevirmen tarafından kabul edilmeden önce siparişi iptal etmemeniz hâlinde Nitro Hesabınızda dondurulur.

Alconost'un Ödeme Sistemlerinin işleyişi üzerinde kontrolü bulunmaz ve işleyişiyle ilişkili sorunlardan sorumlu değildir.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı Hesabı sahipleri, Web Sitesi ve Hizmetler yoluyla dosya, video, resim, veri, bilgi ve diğer materyalleri ("Kullanıcı İçerikleri") yükleyebilir, saklayabilir veya transfer edebilir. Alconost, herhangi bir Kullanıcı İçeriğine sahip değildir ve bu Hizmet Şartları veya Gizlilik Politikası ile uyumlu olan durumlar dışında, Sizinle veya Kullanıcı Hesabınızla ilgili herhangi bir bilgiyi önceden izniniz olmadan izlemez, düzenlemez veya ifşa etmez.

Alconost ayrıca, Sizin veya Web Sitesinin ya da Hizmetlerin başka bir kullanıcısı tarafından gönderilen, saklanan veya erişilen herhangi bir Kullanıcı İçeriğini uygulama gereği gözden geçirmez, denetlemez, düzenlemez veya izlemez. Ancak Alconost, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, Alconost'un yasa dışı olabileceğini veya bu Hizmet Şartlarının koşullarını ihlal edebileceğini öğrendiği Kullanıcı İçeriğine erişimi reddetme, kaldırma veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutar, ancak bunu yapma yükümlülüğü yoktur. Alconost'un içeriği veya davranışı düzenleme ya da bu Hizmet Koşullarının herhangi bir kullanıcı (veya başka bir üçüncü taraf) tarafından olası ihlaline karşı uygulama eylemi veya eylemsizliği, Alconost'un sonraki veya benzer herhangi bir içerik, davranış veya olası Hizmet Şartları ihlali ile ilgili düzenleme veya uygulama önlemlerini uygulama ya da uygulamama hakkından feragat etmez.

Alconost, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kontrol etmez, bunlardan sorumlu değildir ve bunlarla ilgili hiçbir beyan veya garanti vermez. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğine erişiminizden, bunu kullanımınızdan ve/veya buna güvenmenizden yalnızca Siz sorumlu olursunuz. Herhangi bir Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak gerekli, uygun, ihtiyatlı veya mantıklı inceleme, soruşturma, araştırma ve durum tespiti yapmalısınız. İlgili Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde kullanmadan önce herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin lisansını araştırmak ve söz konusu Kullanıcı İçeriğini kullanımınızın yürürlükteki tüm yasalara, lisans gerekliliklerine uygun olmasını ve üçüncü tarafların mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, yayınladığınız veya ilettiğiniz her türlü içeriğin yanı sıra Kullanıcı Hesabınız aracılığıyla ya da Kullanıcı Hesabınız kullanılarak yayınlanan veya iletilen tüm içerikten de siz sorumlu olursunuz.

Web Sitesi ve Hizmetlerden yasaklanan Kullanıcı İçerikleri şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (1) yasa dışı içerik; (2) yasa dışı mal veya hizmetlerin oluşturulması, reklamı, dağıtımı veya alınmasıyla ilgili içerik; (3) saldırgan içerik (karalayıcı, tehdit edici veya pornografik içerik dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (4) başka bir kişinin kişisel, gizli veya özel bilgilerini ifşa eden içerik; (5) hileli içerik; (6) kötü amaçlı yazılım veya casus yazılım gibi kötü amaçlı içerik; ve (7) istenmeyen ürün veya hizmetleri sunan, tanıtan, reklamını yapan veya bunlara bağlantı sağlayan içerik.

Gizlilik

Sizin tarafınızdan çeviri için sağlanan tüm Kullanıcı Materyalleri, işletmeniz ve ürünlerinizle ilgili bilgiler de dâhil olmak üzere gizli olarak kabul edilecek, tüm bu bilgiler Sizin fikri mülkiyetiniz olarak kalacak, Alconost tarafından kesinlikle gizli tutulacak, Sizin tarafınızdan yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe, Alconost tarafından ifşa edilmeyecek veya yayınlanmayacak ve Alconost tarafından başkaları tarafından ifşa edilmesine ya da yayınlanmasına izin verilmeyecektir. Bu paragrafın amaçları doğrultusunda gizli bilgiler aşağıdakileri içermeyecektir:

 • Söz konusu bilgilerin ifşa edilmesinin Alconost'un bu paragrafı ihlal etmesinden kaynaklanmaması koşuluyla, kamuya açık olan veya kamuya açık hâle gelen bilgiler.
 • Alconost tarafından işbu Sözleşme kapsamındaki çeviri hizmet(ler)inin gerçekleştirilmesi sırasında derlenen terminolojik sözlük girdileri; ancak, siz ve Alconost, üzerinde anlaşmaya varılan bir ücretin ödenmesi üzerine, söz konusu terminolojik sözlük kayıtlarının Sizin mülkiyetinizde olacağı ve bu paragrafın gizlilik hükümleri kapsamında olacağı konusunda yazılı olarak anlaşabilirsiniz.
 • Anonimleştirilmiş Kullanıcı Materyalleri, çeviri belleği oluşturmak için kullanılır. Alconost bir metni anonimleştiremezse çeviri belleği için kullanılmaz ve gizli bilgi olarak kabul edilir.

Yasaklanan Faaliyet

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN İHLAL EDİLMESİ (ALCONOST'UN YEGANE TAKDİRİNDE BELİRLENİR) HESABINIZIN FESHİYLE SONUÇLANIR. ALCONOST, ALCONOST WEB SİTESİNDEKİ BELİRLİ FAALİYET VE İÇERİKLERİ YASAKLASA DA, ALCONOST'UN HİZMETTE PAYLAŞILAN VE BU YASAKLAMALARI İHLAL EDEN İÇERİKLERDEN SORUMLU OLAMAYACAĞINI VE YİNE DE BU TÜR İÇERİKLERE MARUZ KALABİLECEĞİNİZİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ALCONOST WEB SİTESİNİ KULLANARAK ŞUNLARI YAPMAMAYI KABUL EDERSİNİZ: HİZMETLERİ KULLANMA RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ.

diğer kullanıcıları "sinsice takip etmek", taciz etmek, tehdit etmek veya dolandırmak;

diğer kullanıcılara pornografik, tehdit edici, utanç verici, nefret içerikli, ırksal veya etnik olarak aşağılayıcı, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde uygunsuz mesajlar göndermek, yayınlamak veya kullanıma sunmak;

istenmeyen teklifler, reklamlar veya öneriler yapmak; veya zincir mektuplar, istenmeyen e-posta, SMS, "spam" veya diğer önemsiz mesajlar göndermek;

Alconost Web Siteleri veya Hizmeti aracılığıyla herhangi bir solucan ya da virüs veya yıkıcı nitelikte herhangi bir kod iletmek;

başka bir kişinin kimliğine bürünmek veya başka bir kullanıcının hesabına izinsiz erişmek;

Alconost tarafından verilen şifreleri üçüncü bir tarafla paylaşmak veya başka bir kullanıcıyı bunu yapmaya teşvik etmek;

Alconost Web Sitesi aracılığıyla iletilen bilgilerin kaynağını, kimliğini veya içeriğini yanlış beyan etmek, örneğin size ait olmayan bir eserin size ait olduğunu iddia etmek;

Alconost Web Sitesini veya Hizmetlerini herhangi bir yasa dışı veya hukuka aykırı amaç için kullanmak;

Alconost Web Sitesinin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmek veya Alconost Web Sitesine ya da herhangi bir bölümüne, Alconost Web Sitesine bağlı diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlara ya da bunların herhangi bir bölümüne bilgisayar korsanlığı, şifre madenciliği veya başka herhangi bir yolla yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak ya da Alconost Web Sitesinin düzgün çalışmasına veya Alconost Web Sitesinde yürütülen herhangi bir faaliyete müdahale etmek ya da müdahale etmeye çalışmak;

Alconost'un Web Sitesinin çalışmasına veya herhangi bir kullanıcının bundan yararlanmasına kasıtlı olarak müdahale etmek;

yanıt almak için kışkırtıcı ifadeler paylaşmak;

Alconost Web Sitesini, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek ya da başka herhangi bir tarafın Alconost Web Sitesini kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale edebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;

Süre

Bu Hizmet Koşullarının süresi, Hizmetleri kullanmaya başladığınızda başlar ve Alconost tarafından yazılı bildirimle aksi belirtilmedikçe sonsuza dek devam eder. Alconost, Hizmetin tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını açık bir şekilde saklı tutar ve Hizmeti kullanımınızı herhangi bir zamanda sonlandırabilir. Diğer haklara halel getirmeksizin, burada açıklanan sınırlamalardan veya diğer gerekliliklerden herhangi birine uymamanız hâlinde bu Hizmet Koşullarının süresi otomatik olarak sona erer. Herhangi bir fesihten veya sürenin sona ermesinden sonra, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmayı derhâl bırakmalısınız. BU SÖZLEŞMENİN FESHİNDEN SONRA HİZMETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMA YETKİNİZ KALMAYACAKTIR.

Garantiler ve Feragatnameler

Alconost'un size Nitro dâhil olmak üzere Web Sitesi ve Hizmetler yoluyla sağladığı çevirilerin kalitesi, benzer çeviri hizmetleri için endüstri standartlarına uygun olacaktır. Çevirinin endüstri standartlarına uygun olmadığını düşünüyorsanız info@alconost.com adresinden Alconost'la iletişime geçebilirsiniz. Alconost, çeviriyi ticari olarak makul bir süre içinde düzeltmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir.

BU BÖLÜMDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜM İÇERİK VE/VEYA HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. ALCONOST, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GARANTİLER DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN VEYA GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ALCONOST, BU WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN İLETİM SIRASINDA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. ALCONOST, WEB SİTESİNİN, HİZMETLERİN, İÇERİĞİN VEYA BU WEB SİTESİNİ KULLANIMA SUNAN SUNUCULARIN VEYA ALCONOST TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİMLERİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI ÖGELERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. ALCONOST tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Alconost'un veya başka bir üçüncü tarafın yüklenicileri, temsilcileri, bayileri veya distribütörleri bu sınırlı garantiyi değiştirme veya herhangi bir ek garanti verme hakkına sahip olmayacaktır.

WEB SİTESİ VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA İNDİRİLMESİ VEYA BAŞKA BİR KULLANIMI KENDİ TAKDİRİNİZDEDİR, RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU AKTİVİTELERDEN KAYNAKLI OLARAK BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELECEK HERHANGİ BİR ZARARDAN, VERİ KAYBINDAN VEYA DİĞER ZARARLARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. ALCONOST, WEB SİTESİNDEN VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SUNULAN HERHANGİ BİR HİZMET VEYA ÜRÜNLE BAĞLANTILI OLARAK BİLGİSAYARINIZA İNDİRİLEN HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA BENZERİ YAZILIM KODU İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ALCONOST'TAN VEYA WEB SİTESİNDEN ELDE ETTİĞİNİZ SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE YA DA BİLGİ, BU HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

Web Sitesi ve Hizmetler, belirli bir ülkede (henüz) kullanılabilir olmayabilecek belirli Alconost ürün ve hizmetlerine referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, bu tür ürün veya hizmetlerin belirli bir ülkede herhangi bir zamanda herhangi bir ülkede kullanılabilir olacağı anlamına gelmez veya bunu garanti etmez.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanarak, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz İçeriğe maruz kalabileceğinizi ve bu bağlamda, Web Sitesini ve Hizmetleri kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı anlar ve kabul edersiniz.

ALCONOST, İŞ ORTAKLARI VEYA İŞTİRAKLERİ HİÇBİR DURUMDA BU WEB SİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN YA DA İÇERİĞİN, ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK TEORİSİ KAPSAMINDA, DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARLARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ VEYA İŞ KESİNTİSİ KAYBI ZARARLARI DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) BU WEB SİTESİ VE HİZMETLER ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN İFADELERİ VEYA EYLEMLERİ, İLETİMİNİZE VEYA VERİLERİNİZE HERHANGİ BİR YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞİKLİK, GÖNDERİLEN VEYA ALINAN YA DA ALINMAYAN HERHANGİ BİR BİLGİ, VERİLERİN SAKLANAMAMASI, VERİ KAYBI, DOSYALARDA KAYIP VEYA HASAR, İÇERİKTE KAYIP YA DA HASAR VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMETLERDE GECİKME VEYA KESİNTİDEN, ALCONOST BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU WEB SİTESİ VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ALCONOST'A KARŞI AÇILAN HERHANGİ BİR DAVA, DAVA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE BAŞLATILMALI VE ALCONOST'A YAZILI OLARAK BİLDİRİLMELİDİR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. ALCONOST'UN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR VEYA DAHA FAZLA DAVA NEDENİNDEN KAYNAKLANAN TÜM ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA BEŞ YÜZ ABD DOLARINI AŞMAYACAKTIR. BU SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. AYRICA, BAZI YARGI YETKİLERİNİN DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Garantileriniz

İŞBU BELGEYLE ŞUNLARI GARANTİ EDERSİNİZ: (i) WEB SİTESİ VE HİZMETLERLE BAĞLANTILI OLARAK ALCONOST'A SAĞLADIĞINIZ TÜM BİLGİLERİN GERÇEK, DOĞRU, HATASIZ VE GÜNCEL OLDUĞUNU; (ii) BU HİZMET KOŞULLARINA GİRMEK İÇİN TAM YETKİ VE YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU; (iii) ALCONOST İLE BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME YAPABİLECEK YASAL YAŞTA OLDUĞUNUZU; (iv) BU HİZMET KOŞULLARINI UYGULAMAK İÇİN GEREKLİ TÜM DEVLET ONAYLARINI ALACAĞINIZI; (v) BU HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ UYGULANABİLİR YASALAR, KURALLAR VE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRECEĞİNİZİ; VE (vi) ALCONOST'A GÖNDERDİĞİNİZ VEYA BU WEB SİTESİNİN DİĞER KULLANICILARININ KULLANIMINA SUNDUĞUNUZ KULLANICI MATERYALLERİ, KULLANICI İÇERİĞİ, YAZI, METİN, GRAFİK, SES VE DİĞER İÇERİKLERİNİZİN (1) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNİ; (2) HAKARET, İFTİRA VEYA MÜSTEHCENLİK TEŞKİL ETMEDİĞİNİ; (3) HERHANGİ BİR TÜKETİCİ DOLANDIRICILIĞINA, ÜRÜN SORUMLULUĞUNA, TARAF OLDUĞUNUZ SÖZLEŞMENİN İHLALİNE VEYA HERHANGİ BIR ÜÇÜNCÜ TARAFIN YARALANMASINA NEDEN OLMAYACAĞINI; (4) ŞİDDETİ TEŞVİK ETMEDİĞİNİ VEYA NEFRET SÖYLEMİ İÇERMEDİĞİNİ; (5) YÜRÜRLÜKTEKI HERHANGİ BİR YASAYI, TÜZÜĞÜ, YÖNETMELIĞI VEYA DÜZENLEMEYI İHLAL ETMEDİĞİNİ; VEYA (6) YETİŞKİNLERE YÖNELİK İÇERİK İÇERMEDİĞİNİ VEYA YASA DIŞI FAALİYETLERİ TEŞVİK ETMEDİĞİNİ.

Bu Web Sitesinden ve Hizmetlerden indirilen veya satın alınan tüm ürünler, Amerika Birleşik Devletleri ihracat kontrollerine tabi olabilir. Siz veya temsilcileriniz, Sizin ve Son Kullanıcılarınızın (i) Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargo uygulanan bir ülkede bulunmadığınızı ve gelecekte de bulunmayacağınızı, (ii) Başkanın İdari Emri ile oluşturulan veya Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabanlı Varlıklar Kontrol Ofisi ("OFAC") tarafından yayınlanan herhangi bir yaptırım programının hedefi olmadığınızı ve gelecekte de olmayacağınızı; (iii) Başkan veya OFAC tarafından Düşmanla Ticaret Yasası, 50 Sayılı ABD Kanunu Ek § 5, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası, Amerika Birleşik Devletleri Kanunu §§ 1701-06, Vatanseverlik Yasası, 107-56 sayılı Kamu Yasası veya bu yasalar uyarınca çıkarılan herhangi bir Başkanlık Emri uyarınca belirlenen; veya (iv) OFAC tarafından yayınlanan aşağıdaki listede adı geçen: "Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi"; (v) ya da aşağıda imzası bulunan, ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesinde bulunan bir kişi veya şirketse veya (vi) Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığının Reddetme Emirleri Tablosunda yer alıyorsa.

Teknik Destek

Alconost, kullanıcıları için teknik destek sunar. Alconost, kullanıcıları için teknik destek sunar. Alconost'tan teknik destek almak için bu tür desteği arayan kullanıcının bu tür desteği, info@alconost.com adresinden veya Web Sitesi destek portalı yoluyla Alconost'la iletişime geçerek talep etmelidir. Kullanıcı, çözülmesi gereken sorunun niteliğini tanımlamalı ve Kullanıcı hakkında bilgi (isim, adres vb.) vermelidir. Alconost bu tür taleplere makul bir süre zarfında yanıt vermek için makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı, Alconost'a yardımcı olmak için gerekli olan veya sorunu teşhis ederken veya çözerken Alconost tarafından talep edilen bilgileri sağlayarak teknik destek hizmetleri ararken Alconost ile iş birliği yapacaktır. Alconost, bir teknik destek sorununun çözüleceğini garanti edemese de teknik destek hizmetlerini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek için makul çabayı gösterir.

Geri Bildirim

Zaman zaman, Alconost tarafından sağlanan ürün, materyal, yazılım veya bilgilerle ilgili olarak Alconost'a öneri, yorum veya başka geri bildirimler (bundan böyle "Geri Bildirim" olacak anılacaktır) sağlayabilirsiniz. Tüm Geri Bildirimlerin tamamen gönüllü olduğunu ve olacağını ve ayrı bir anlaşma olmaksızın Alconost için herhangi bir gizlilik yükümlülüğü oluşturmayacağını kabul etmiş sayılırsınız. Alconost, sağlayan tarafa bildirmeksizin geri bildirimlerin kaynağını ifşa etmez. Ancak Alconost, bu tür Geri Bildirimleri, tamamen Size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, uygun gördüğü şekilde ifşa etmekte ve kullanmakta serbest olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler Alconost'un Gizlilik Politikası uyarınca korunan bilgilere ilişkin olarak taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

Telif Hakkı ve Ticari Marka İhlali İddialarında Bulunmak için Bildirim ve Prosedür

DMCA. Alconost'un politikası, yürürlükteki uluslararası fikri mülkiyet hukukuna (Amerika Birleşik Devletleri'nde Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası ("DMCA") dâhil) uygun telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vermektir. Eserinizin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız lütfen Alconost'un Telif Hakkı Temsilcisine aşağıda belirtilen yazılı bilgileri verin. (Bu prosedürün yalnızca Alconost ve iştiraklerine telif hakkıyla korunan materyalinizin ihlal edildiğini bildirmek için olduğunu lütfen unutmayın.)

 • Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı menfaati sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
 • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin bir açıklaması;
 • İhlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin bu Web Sitesinde nerede bulunduğuna dair bir açıklama;
 • Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 • İhtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair Sizin tarafınızdan yapılan bir beyan;
 • Bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan beyanda bulunma cezası kapsamında yaptığınız bir beyan.

Bu Web Sitesindeki telif hakkı ihlali iddialarının bildirimi için Alconost'un Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki şekilde ulaşılabilir:

Ad: Dmitri I. Dubograev, Esq.

Adres: 901 North Pitt Street #325 Alexandria, VA 22314

E-posta: info@legal-counsels.com

Açıklık getirmek adına, Telif Hakkı Temsilcisine yalnızca DMCA bildirimleri gönderilmelidir; diğer tüm geri bildirimler, yorumlar, teknik destek talepleri ve diğer iletişimler info@alconost.com üzerinden Alconost'un müşteri hizmetleri ekibine yönlendirilmelidir. Bu bölümün tüm gerekliliklerine uymamanız durumunda DMCA bildirinizin geçerli olmayabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Karşı Bildiri. Kaldırılan (veya erişimi devre dışı bırakılan) İçeriğinizin ihlal teşkil etmediğine veya telif hakkı sahibinden, telif hakkı sahibinin temsilcisinden veya yasa uyarınca İçeriğinizdeki materyali yayınlama ve kullanma yetkisine sahip olduğunuza inanıyorsanız Telif Hakkı Temsilcisine aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildiri gönderebilirsiniz:

 • Fiziksel veya elektronik imzanız;
 • Kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan İçeriğin ve İçeriğin kaldırılmadan veya devre dışı bırakılmadan önce göründüğü konumun tanımlanması;
 • İçeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığına ya da devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
 • Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, Alexandria, Virginia şehrindeki federal mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan ve iddia edilen ihlale ilişkin bildirimde bulunan kişiden gelen işlem hizmetini kabul edeceğinize dair bir beyan.

Telif Hakkı Temsilcisi tarafından karşı bildiri alınırsa Alconost karşı bildirinin bir kopyasını asıl şikayetçi tarafa gönderebilir ve bu kişiyi 10 iş günü içinde kaldırılan İçeriği değiştirebileceği veya devre dışı bırakmayı durdurabileceği konusunda bilgilendirebilir. Telif hakkı sahibi, İçerik sağlayıcı, üye veya kullanıcı aleyhine mahkeme kararı talep eden bir dava açmadığı sürece, kaldırılan İçerik, Alconost'un takdirine bağlı olarak, karşı bildirimin alınmasından sonra 10 ila 14 iş günü veya daha uzun bir süre içinde değiştirilebilir veya İçeriğe erişim yeniden sağlanabilir.

Ticari Marka İhlali Bildirimi. Alconost, ticari markaların öneminin farkındadır ve ticari marka ihlali iddialarını çok ciddiye alır. Ticari marka sahibiyseniz (veya sahibinin yetkili temsilcisiyseniz) ticari marka ihlali iddiasını info@alconost.com adresinden bize bildirebilirsiniz. Ticari marka ihlali veya başka herhangi bir konuyla bağlantılı olarak taraflar arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamasak da (bazı durumlarda) ihlal eden içeriği kaldırmak veya ihlal eden içeriğe erişimi devre dışı bırakmak da dâhil olmak üzere endişelerinizi gidermek için iyi niyetle çaba gösteririz. Ancak, iddia edilen içeriğin gerçekten ihlal edici olduğundan emin olmak için Sizden bir ticari marka tescili veya ticari marka ihlali tespit eden bir mahkeme kararı gibi kanıtlar talep edebiliriz. Web sitesindeki bazı hizmetler veya ürünler üçüncü taraf geliştiriciler veya hizmet sağlayıcıları tarafından oluşturulmuştur ve işletilir. Bu nedenle Alconost'un bu uygulamalar veya hizmetler yoluyla kullanılabilir hâle getirilen içerikleri kontrol etme imkânına sahip değildir. Ticari markanızın Alconost tarafından değil de üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız endişelerinizi doğrudan üçüncü tarafla iletişime geçerek bildirmenizi öneririz.

Tazminat

İşbu belgeyle Alconost'u, iştiraklerini, memurlarını, yöneticilerini, acentelerini ve çalışanlarını, Kullanıcı Materyalleri, Kullanıcı İçeriği veya Sizin bu Hizmet Koşullarındaki herhangi bir beyanı, garantiyi, yükümlülüğü veya sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan, bir devlet kurumu veya kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme, iddia veya talep de dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafça başlatılan herhangi bir iddia, talep, dava, dava, tahkim veya diğer işlemlerden kaynaklanan ölçüde herhangi bir yargı, karar, mahkeme emri veya uzlaşma kapsamında ödenecek avukatlar ve diğer profesyoneller için makul ücretler de dahil olmak üzere herhangi bir masraf, kayıp, talep, hasar, para cezası, ceza veya yükümlülükten tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

Hizmet Erişimi

Web Sitesi ve Hizmetler herhangi bir süre veya herhangi bir zaman için kullanılamazsa bundan Alconost sorumlu olmayacaktır. Alconost, Web Sitesinin veya Hizmetlerin erişilebilirliği, performansı veya kullanılabilirliği konusunda garanti vermez. Web Sitesi veya Hizmetlere erişimin geçici olarak askıya alınması onarım, bakım, sistem arızası veya kontrolümüz dışındaki nedenler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın gerçekleşebilir. Alconost, Web Sitesinin veya Hizmetlerin operasyonunu askıya alma hakkına sahiptir. Ne Alconost'un ne de üçüncü taraf sağlayıcılarının, bu Web Sitesindeki herhangi bir hizmet ve ürünün feshi, askıya alınması, kesintiye uğraması veya gecikmesi nedeniyle Size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

Gizlilik

Alconost, gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ve korunmasına saygı gösterir. Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler ve açıklamalar için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

Alconost'la İlişkinizi Sonlandırma

Bu Hizmet Koşulları, bu Koşullarda belirtildiği gibi Siz veya Alconost tarafından feshedilene kadar geçerli olmaya devam eder. Alconost ile olan yasal sözleşmenizi feshetmek isterseniz bunu şu şekilde yapabilirsiniz: (a) Alconost'a istediğiniz zaman bildirimde bulunarak ve (b) kullandığınız tüm Hizmetler için hesaplarınızı kapatarak. Bildiriminiz info@alconost.com adresine gönderilmelidir. Alconost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Sizinle olan yasal sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar.

Atama

Alconost, bu Koşulları tamamen veya kısmen, Sizin izninizle veya izniniz olmadan herhangi bir zamanda herhangi bir kişi veya kuruluşa atayabilir veya devredebilir. Ancak Alconost'un önceden yazılı izni olmadan bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü atayamaz veya devredemezsiniz ve tarafınızdan yapılan herhangi bir yetkisiz atama ve yetki devri geçersiz ve etkisiz olacaktır.

Elektronik İşlem Sözleşmesi

Web Sitesi veya Hizmetlerle veya bunlar aracılığıyla yapılan tüm işlemler, Alconost'un isteğine bağlı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilir ve yürütülebilir. Web Sitesi veya Hizmetler yoluyla yapılan her türlü yazışmanın kayıtlarını saklayabiliriz. Tüm elektronik kayıtlar, alıcıya uygun şekilde gönderildiklerinde ve kayıt göndericinin kontrolü dışındaki bir bilgi işlem sistemine girdiğinde veya kayıt alıcının kontrolü altındaki bir bilgi işlem sisteminin bir bölgesine girdiğinde gönderilmiş sayılır. Tüm elektronik kayıtlar, alıcının elektronik kayıtları veya gönderilen türdeki bilgileri almak amacıyla belirlediği veya kullandığı bir bilgi işlem sistemine, bu sistem tarafından işlenebilecek bir biçimde girdiğinde ve alıcının elektronik kaydı alabildiği zaman alınmış olur.

Muhtelif

İhtiyati Tedbir. Bu Hizmet Koşullarının ihlalinin veya kötüye kullanılmasının Alconost'a telafisi mümkün olmayan zarar ve hasarlar verebileceğini kabul ve beyan edersiniz. Sonuç olarak, Alconost, derhal ihtiyati tedbir alma (geçici yasaklama emirleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bu Hizmet Koşullarının herhangi bir ihlali veya kötüye kullanımına ilişkin kalıcı ihtiyati tedbir alma hakkına sahiptir ve kendi takdirine bağlı olarak alabilir. Alconost'un yasalar ve eşitlik çerçevesinde kullanabileceği diğer tüm çözüm yollarına ek olarak Alconost bu Hizmet Koşullarında herhangi bir koşulun özel olarak yerine getirilmesini talep edebilir.

Mücbir Sebepler. Alconost, Alconost'un makul kontrolü dışındaki herhangi bir olay veya koşuldan kaynaklanan herhangi bir performans eksikliği, gecikme, hata, veri kaybı veya diğer kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

Bölünebilirlik. Bu Hizmet Koşulları, geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır. Herhangi bir nedenle, bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar uyarınca herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse (a) söz konusu hüküm, aynı hükmü geçerli, uygulanabilir ve söz konusu hükmün altında yatan asıl niyetle tutarlı hâle getirmek için makul ölçüde gerekli şekilde yorumlanacak, tefsir edilecek veya yeniden düzenlenecek ve (b) söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık, bu Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

Geçerli Yasa ve Yargı Alanı. Bu Hizmet Şartları, kanunlar ihtilafı kuralları ve ilkelerine atıfta bulunulmaksızın Virginia Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu Sözleşme, uygulanması açık bir şekilde hariç tutulan Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'na tabi olmayacaktır. Bu münhasırlığın Alconost tarafından başlatılan veya getirilen yasal işlemler için geçerli olmaması koşuluyla, bu Koşullardan veya Web Sitesi ya da Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia veya dava nedeni için Virginia Eyaleti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz.

Alconost, herhangi bir nedenle bu Web Sitesinde sunulan bir ürün veya hizmetin herhangi bir ülkenin ulusal yasalarını ihlal etmesi durumunda herhangi bir sorumluluk ya da risk üstlenmez. Web sitesine veya Hizmetlere erişenler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve kendi ulusal kanunlarına uyma sorumlulukları bulunur.

Sorularınızı info@alconost.com adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca lütfen Gizlilik Politikamızı gözden geçirin.

Telif hakkı © 2018 Alconost Inc. Tüm hakları saklıdır. Web Sitesi ve Hizmetler ve bunlara eşlik eden ürünler ve belgeler Alconost Inc. ve/veya lisansörlerinin telif haklı mülkiyetidir ve telif hakkı yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmaları ile korunmaktadır. Alconost® ve ilgili logo ve ilgili tüm ürün ve hizmet adları, tasarım işaretleri ve sloganları, Alconost Inc.'in ticari markaları ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır. İşbu belgede geçen diğer tüm ürün ve hizmet işaretleri, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Alconost Inc. veya üçüncü taraf ticari markalarının veya logolarının Alconost Inc. veya geçerli ticari marka sahibinden önceden alınmış bir izin olmadan kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aklınızda bir proje mi var?

Öğrenmek isteriz. Karşılığında bir çözüm ve fiyat teklifiyle size geri dönüş yaparız.

Formu doldurun

Arama planlayın
Nasıl yardımcı olabiliriz?*
Uygulamamı 40 dile (aşağıdaki tam listeye bakın) yerelleştirmem ve sonraki güncellemeler için sürekli yerelleştirme ayarlamam gerekiyor. Ayrıca, uygulama için akılda kalıcı bir fragmana ve bir dizi YouTube pre-roll'una ihtiyacım var
Bu alan gerekli
Dosya yükle
Bu alan gerekli
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin
Lütfen geçerli bir telefon numarası girin
Bu alan gerekli
Bu alan gerekli

form-success-cat

Miyav!

Teşekkürler! Talebiniz işleniyor. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız!

form-success-cat

Miyav!

Hay aksi! Bir şeyler ters gitti...