Fiyat teklifi isteyin
Arama planlayın
planetTürkçe
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
ABD


Fiyat teklifi isteyin
Arama planlayın

Makine Çevirisi Sonrası Düzenleme

İnsan çevirisiyle aynı seviyede çıktı kalitesi elde etmek için makine çevirilerini iyileştirin.

MTPE sipariş edin
Fiyatlara bakın
machine-translation-1

MTPE nedir?

Makine Çevirisi Sonrası Düzenleme (MTPE), hızlı ve doğru çok dilli içerik çevirisi için uzman insan düzenlemesiyle makine çevirisini birleştirir. Teknolojik verimliliğin dil uzmanlığı ile birleşmesi, işletmelere hızlı geri dönüş geniş bir dil yelpazesi, maliyetten tasarruf ve kalitenin program hedeflerinizi karşıladığından emin olmak için çeşitli düzenleme seviyeleri sunuyor.

Projem için teklif al
orange-rating

Yıllardır Alconost'la çalışıyorum ve profesyonellikleriyle ayrıntılara verdikleri önem beni her zaman etkilemiştir. Sürekli olarak doğru ve kültürel bakımdan uygun, yüksek kaliteli çeviriler sağlıyorlar. Güvenilir bir yerelleştirme ortağı arayan herkese Alconost'un hizmetlerini tavsiye ederim."

machine-translation-2

Radinka Danilov Sehovic

Pazarlama ve İletişim Uzmanı

Örnek çalışmalar

1.500'ün üzerinde projeyi yerelleştirdik ve 1.000'in üzerinde video prodüksiyonu yaptık. Gelin sizin için de özel bir şey yapalım!

aviloo
Aviloo
 • Hizmetler: Machine translation post-editing
 • Geliştirici / Yayıncı: AVILOO GmbH
 • Diller: DE → DA, NL, FR, IT, SV, NO
 • Hacim: 5.000 kelime
Daha fazla bilgi

Benefits

machine-translation-3

Faster than translation from scratch by linguists.

machine-translation-4

Up to 50% more cost efficient than traditional localization.

machine-translation-5

The translation quality is fit-for-purpose and can be at the level of native speakers.

Prices

Raw MT

From

$0.012

per 1000 chars/language

check-icon-greenA GenAI or NMT (Neural Machine Translation) engine that fits your project

check-icon-greenDedicated project manager

Light Post-Editing

From

$8.30

per 1000 chars/language

check-icon-greenA GenAI or NMT (Neural Machine Translation) engine that fits your project

check-icon-greenDedicated project manager

check-icon-greenEssential editing made by professional linguists to spot inaccuracies

Full Post-Editing

From

$11.70

per 1000 chars/language

check-icon-greenA GenAI or NMT (Neural Machine Translation) engine that fits your project

check-icon-greenDedicated project manager

check-icon-greenEssential editing made by professional linguists to spot inaccuracies

check-icon-greenMeticulous editing made by professional linguists to ensure high-quality, fluent, and contextually correct content.

check-icon-greenAccess to the Localization Management Platform

check-icon-greenEngine evaluation

Custom Scenario

Let's discuss

Everything in Full Post-Editing, plus:

check-icon-greenPersonalized service for custom needs, such as engine training, terminology management, and meeting other specific requirements.

For Raw MT and Light MTPE packages, engine evaluation is available as an additional service.

Get a quote

MTPE Hizmet Paketleri

Raw Machine Translation

machine-translation-6

Receive immediate raw translation output produced solely by advanced machine translation engines, without any human intervention. Benefit from a Managed Service, supported by a dedicated project manager who ensures that your localization process runs smoothly from start to finish.

It’s best for large-scale projects demanding fast and efficient translation, such as:

 1. Product descriptions (e-commerce)
 2. News articles
 3. Corporate blogs
 4. Internal documentation
 5. Support content
Get a quote
machine-translation-6
machine-translation-7

Light Post-Editing

machine-translation-7

Build on the advantages of RAW MT with essentials-only editing by professional linguists to render the translated content comprehensible, addressing any inaccuracies that could misconstrue meaning or trigger confusion.

For non business-critical content, including:

 1. Blog posts/SEO content
 2. Software development and API documentation
 3. User-generated content
 4. Documentation
 5. E-commerce descriptions
Request a quote

Full Post-Editing

machine-translation-8

A comprehensive review and correction of machine-generated translations by professional native linguists. The objective is to produce a final product that is the same quality as a human translation, with proper attention to style, tone, and context or culture-specific nuances.

Track process and progress to ensure high-quality, fluent, and contextually correct content with access to our Localization Management Platform.

For high-volume urgent tasks and mission-critical content, such as:

 1. Legal documents
 2. Game descriptions
 3. Finance documents
 4. Educational textbooks and complex academic articles
 5. Online course descriptions
Get a quote
machine-translation-8
machine-translation-9

Custom scenario

machine-translation-9

Request a unique solution for your specific project needs, integrating advanced MT with customized workflows and human expertise.

We will tailor your translation service to match the nuances of your content.Pricing depends on your particular needs.

This is a comprehensive package for solutions like:

 1. Content profiling
 2. Style guides
 3. Engine training
 4. Terminology management
 5. Quality checks
 6. Meeting specific requirements
Request a quote

MTPE vs Traditional Translation

When deciding between Machine Translation Post-Editing (MTPE) and traditional human translation, several factors come into play. MTPE offers notable advantages over traditional methods:

Speed and Efficiency:

MTPE accelerates the translation process by quickly processing large volumes of text through a trained engine, followed by human revisions and refinement.

Cost-Effectiveness:

With less intensive human input when compared to traditional translation, MTPE often leads to lower costs while leveraging advanced machine translation technology.

Scalability:

MTPE scales well for high-volume multilingual projects, quickly providing base translations across various languages for subsequent post-editing.

Consistency:

Machine translation maintains consistency in terminology and style, which is particularly beneficial for large volumes of text, such as in traditional localization. Human editors then refine it to match specific guidelines.

Choose MTPE for projects prioritizing speed, scalability, and cost-effectiveness. Quality is guaranteed by the post-editing process, in which human linguists review content to make sure the quality meets expectations. Traditional translation remains ideal for projects that focus on detailed, high-quality content, demanding deep cultural understanding, like creative and marketing materials and sensitive or confidential documents that require human accuracy and security.

SSS

MTPE nasıl çalışır?

MTPE, bir makine çevirisi (MT) motoru tarafından oluşturulan otomatik bir çeviri ile başlar. Ham çeviri daha sonra post-editör adı verilen bir dil uzmanına gönderilir ve bu kişi çeviriyi doğruluk ve tutarlılık açısından gözden geçirip kontrol eder. Bu, çevirinin mümkün olduğunca doğru ve anlaşılır olması için düzeltmeler yapılmasını veya değiştirilmesini içerebilir.

Doğru MTPE paketi nasıl seçilir?

Birden fazla Makine Çevirisi Sonrası Düzenleme (MTPE) seçeneği bulunur ve işinize en uygun olanı seçmek büyük önem taşır. Karar verme sürecinizi basitleştirmek amacıyla, projenize en uygun paketi seçmenize yardımcı olmak için göz önünde bulundurmanız gereken 4 ana hususu özetledik:

Kalite beklentileri

Ham MT çıktısı, kalite gerekliliklerinizi karşılayabilir veya karşılamayabilir. İhtiyaç duyduğunuz çeviri kalitesinin seviyesi, içeriğinizin görünürlüğüne, nüans seviyesine ve önemine dayalıdır. Örneğin, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler ne hassas ne de kritik öneme sahiptir, dolayısıyla MT + çeviri sonrası hafif düzenleme için uygun bir adaydır. Ancak web sitesi içeriği büyük öneme sahiptir, oldukça görünürdür ve genelde duygusal bir nüansa sahiptir. İçerik kalite konusunda ne kadar hassassa kusursuz ve hatasız bir çeviri için o kadar gelişmiş bir MTPE paketine ihtiyacınız olacaktır.

Zaman kısıtlamaları:

Daha gelişmiş paketler, daha basit olanlara kıyasla daha fazla zaman alabilecek daha kapsamlı düzenleme sağlar.

Kompleks diller:

Bazı diller, makine çevirisi motorları henüz içerikleri bu dillere doğru şekilde çevirebilecek kadar iyi eğitilmediğinden diğerlerine kıyasla MT süreçleri için daha uygun olabilir. Bu da, bu dil çiftleri için daha dikkatli bir çeviri sonrası düzenleme süreci ihtiyacı doğurur.

Hassas, yüksek derecede markalı ve nüanslı içerikler:

İçerikleriniz hassas bilgiler içeriyorsa, nüanslı bir anlama gerektiriyorsa veya espri içeriyorsa daha gelişmiş paketleri göz önünde bulundurmalısınız. Çevrilen her kelimenin, orijinal mesajınızla mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlayan, bu gelişmiş çeviri sonrası düzenleme seviyesidir.

Her proje benzersizdir; dolayısıyla çeviri ihtiyaçları da öyle. Projeye dayalı olarak, farklı MTPE paketlerini birleştirebilirsiniz. Örneğin, kritik içerikler için Tam MTPE'yi, destek materyalleri için Ham MT ile birleştirebilirsiniz. Çözümü projenizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak için sizinle birlikte çalışırız.

MT Motor Değerlendirmesi nedir?

Motor Değerlendirmesi, çeşitli makine çevirisi motorlarının performansını ve doğruluğunu değerlendirme sürecidir. Motorun farklı içerik türlerini ne kadar iyi çevirdiğini test ve analiz etmeyi ve güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeyi içerir. Bu değerlendirme, motorun belirli çeviri görevleri, diller veya içerik türleri için uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olur ve çeviri kalitesini artırmak için optimizasyon ya da özelleştirmeye olanak tanır.

MTPE, geleneksel çeviri hizmetlerinden daha mı uygun maliyetli?

MTPE veya Makine Çevirisi Sonrası Düzenleme, makine çevirisinin hızını ve verimliliğini insan editörlerin uzmanlığıyla birleştirdiği için genellikle geleneksel çeviri hizmetlerinden daha uygun maliyetlidir. Ayrıca, MT daha hızlıdır ve gerekli çeviri sonrası düzenleme seviyesine bağlı olarak zaman çizelgeleri önemli ölçüde kısaltılabilir. Bununla birlikte, MT'nin ücretsiz olmadığını belirtmek önemlidir: Motoru özelleştirmenin ve ince ayar yapmanın bir maliyeti vardır.

Üretken YZ ile Nöral Makine Çevirisi (NMT) arasındaki fark nedir?

Üretken YZ (Büyük Dil Modelleri), çeşitli verilerden öğrenerek yeni içerik oluşturmada mükemmeldir ve yenilik ve kültürel uyarlanabilirlik gerektiren görevler için idealdir. Ancak NMT, metni bir dilden diğerine doğru bir şekilde çevirmeye odaklanır ve sağlık veya hukuk gibi hassasiyetin kritik olduğu sektörler için daha uygundur. Teknolojinin önemi olmaksızın, insan gözetiminin entegre edilmesi, çeviri kalitesini iyileştirebilir. Projenizin gerekliliklerine göre, yaratıcı esneklik için Üretken YZ'yi veya hassas çeviri için NMT'yi seçin.

Çevirmenleriniz kimler ve nasıl seçiliyorlar?

Alconost'ta tüm çeviriler, ana dil konuşuru olan profesyonel çevirmenler tarafından gerçekleştirilir.

Ekibimizde çok çeşitli alanlarda uzmanlaşmış yaklaşık 700 profesyonel ana dil konuşuru çevirmen bulunuyor. Projenize her zaman bir veya daha fazla özel çevirmen atamaya ve özellikle bu çevirmenlerle sürekli olarak çalışmaya çalışırız. Periyodik olarak güncellenen büyük bir projeniz varsa, tutarlı bir terminoloji kullanmanız gerekiyorsa ya da sadece belirli bir çevirmenin tarzını beğeniyorsanız bu oldukça yararlıdır. Çevirmenin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda, sonraki güncellemelerde terminoloji ve stil tutarlılığını sağlamak için sözlük ve çeviri belleğini yeni çevirmene sağlarız.

Hangi yerelleştirme TMS'leriyle (çeviri yönetim sistemleri veya platformları) çalışıyorsunuz?

İlk tercihimiz, bulut tabanlı çeviri platformu Crowdin'dir. Yerelleştirme projelerini gerçek zamanlı olarak yönetebilmemizi sağlar. Crowdin'le:

 • Herhangi bir formatta (.resx, .po, .strings vb.) manuel olarak veya API yoluyla dize kaynaklarını yükleyebilirsiniz
 • Çevirmen ve editörleri atayabilirsiniz
 • Projeniz için çeviri ve redaksiyon sürecini takip edebilirsiniz
 • Yorum yazabilir ve soruları doğrudan çevirmen ve editörlerle görüşebilirsiniz
 • Sözlük oluşturabilirsiniz
 • Çeviri belleğini yönetebilirsiniz
 • Çeviri tamamlandığında dize kaynaklarını dışa aktarabilirsiniz

GitLocalize, Phrase, Lokalise, Memsource, memoQ, Smartcat, WebTranslateIt, Transifex, OneSky, POEditor, Trados ve daha birçok yerelleştirme platformunda da çalışıyoruz.

Hangi dosya formatlarıyla çalışıyorsunuz?

Aşağıdakiler dâhil her türlü dosya türüyle çalışabiliriz:

Android .xml, iOS .strings, .stringsdict, Windows .resx, .po, .pot, .php, .json, .ini, .csv, .js, .plist, .xlf, .xliff, .stf, .dita, .ditamap, .toml, .gotext.json, .arb, .vdf, .wxl, .nsh, .properties, .dtd, .ts, .rc, .resw, .resjson, .yml, .htm, .html, .xhtml, .haml, .txt, .md, .xht, .idml, .docx, .svg, .pdf, .xaml, .srt, .vtt, .sbv, .mif, .idml, .rtf, .ppt, .odt, .ods, .odg, .odp, .wiki, .flsnp, .flpgl, .fltoc, .md, .xht.

Diğer dosya formatları ve tescilli sistemlerle de çalışıyoruz. Gelin projenizi görüşelim!

Hangi dillere çeviri yapıyorsunuz?

En popüler (İngilizce, Çince, Japonca, Almanca, Fransızca, İspanyolca) ve daha nadir olanlar ve hatta İspanya İspanyolcası ve Latin Amerika İspanyolcası gibi bir dilin lehçeleri de dâhil olmak üzere 100'ün üzerinde dile çeviri yapıyoruz.

Ürününüze ve hedeflerinize bağlı olarak ihtiyaç duyduğunuz hemen her dilde çevirmen bulabiliriz. Bazen niş dillere yerelleştirme, ana akım dillere yerelleştirmeden daha iyi sonuçlar sunabilir.

Yerelleştirme maliyetini hesaplamamıza yardımcı olmak için lütfen web sitenizi yerelleştirmek istediğiniz hedef dillerle fiyat teklifi isteyin.

Müşterilerimizin yorumları

1.500'ün üzerinde projeyi yerelleştirdik ve 1.000'in üzerinde video prodüksiyonu yaptık. Gelin sizin için de özel bir şey yapalım!

/static/gallery-feedback-images/

Alconost, neredeyse bir gecede platformumuzu 8'in üzerinde dilde sunabilmemizi sağladı. Duyarlı oldukları ve kaliteli çalışma sağladıkları için Alconost ile çalışmaya devam ettik. Alconost, bizi çevirmen bulma ve yönetme yükünden kurtararak platformumuzu iyileştirmeye odaklanabilmemizi ve bu sırada platformumuzu İngilizce konuşmayan demografimize sunabilmemizi sağladı.

PosterMyWall

Amer Mahmud, Kıdemli Yönetici

/static/gallery-feedback-images/

Herhangi bir startup'ın hızlı büyüme aşamasında, size zaman kazandıran her şeyi takdir edersiniz. Ve büyüyen bir uluslararası kullanıcı tabanı olduğunda, çeviri kalitesi insanların şirketinizin güvenilirliği hakkındaki hislerini etkiler.
Alconost + Crowdin ile, çevirinin doğru ve bağlama uygun olmasının garantilenme şekline bayıldık.

App In the Air

Timur Akhmetgareev, Kurucu Ortak

Christian Woolford’s review of Nitro fast translation services

Konu bizim için yerelleştirme olduğunda, Nitro olağanüstü derecede yardımcı oluyor. Hızlı teslim süresi ve muhteşem desteğiyle sonuçlar yüksek kaliteli. Sürecimizin temel bir parçası.

Kasedo Games

Christian Woolford, Yapımcı

/static/gallery-feedback-images/

Haftalık olarak çevirmemiz gereken hacimler ve web sitemizi ve uygulamalarımızı yerelleştirdiğimiz dillerin sayısı göz önüne alındığında, Alconost bize göz önünde bulundurduğumuz çeviri büroları arasında esneklik, fiyatlandırma ve kalite açısından en iyi çözümü sundu. Çevirilerin kalitesi, Alconost'un sağladığı redaksiyon hizmetiyle oldukça yüksek.

Movavi Software Limited

Natalia Bogorad, Yazı İşleri Müdürü

/static/gallery-feedback-images/

Alconost ekip profesyonelleri tarafından sağlanan çalışmanın hızını ve kalitesini gerçekten takdir ediyorum. Teşekkürler, aynen böyle devam edin!

Muse Group

Maria Protasova, Genel Yayın Yönetmeni, Özel Projeler Yöneticisi @ Ultimate Guitar

Ekin Usumi’s review of Nitro’s 24-hour translation services

Eskiden bir kitle kaynak platformu üzerinden serbest çevirmenlerle çalışıyorduk, ancak süreç uzun ve karmaşıktı. Nitro'yla oyun metinlerimizi aynı anda birden fazla dile çevirmek bizim için çok kolay: Sadece metni kopyalıyoruz, gerekli dilleri belirtiyoruz ve 24 saat içinde çevrilmiş metinlerimizi alıyoruz!

NARCADE

Ekin Usumi, Topluluk yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Alconost ekibiyle uzun yıllardır çalışıyoruz. Hiçbir zaman sorun yaşamadık ve zamanla yerelleştirme hizmetlerinin kalitesi daha da arttı.

Planner 5D

Matt Kryvashein, CMO

/static/gallery-feedback-images/

Alconost'la iletişim sorunsuzdu, teslimat hızlıydı ve sonuçlar kusursuz ve tutarlıydı.

Sufio

Michael Kasarda, Teknik Yazar

/static/gallery-feedback-images/

Çeşitli projeler için değişen gerekliliklerimize karşı hızlı, seri ve duyarlı.

Airalo

Marius Royal, İçerik ve Topluluk Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Alconost'un titiz bir şekilde çalışan olağanüstü ve becerikli bir ekibi var ve görevleri ayrıntılara büyük bir önem vererek hızlı bir şekilde yerine getiriyorlar. Web sitemizin ve diğer yazılı materyallerimizin çok dilli karmaşık yapısını başarıyla çözdüğümüz için çok mutluyuz. Tamamen güvendiğimiz bir ortakla, özgüvenimiz sonsuz!

AVILOO Battery Diagnostics

Radinka Danilov Sehovic, Pazarlama ve İletişim Uzmanı

/static/gallery-feedback-images/

Global bir şirketiz ve birden fazla dilde yüksek kaliteli çeviriye ihtiyacımız var. Alconost bizim için mükemmel bir iş çıkardı. İletişimleri hızlı ve kolaydı, çeviri kalitesi ise birinci sınıftı. Gelecek projelerimizde Alconost'le kesinlikle tekrar iletişime geçeceğiz.

Beesender

Aleksandra Yakutovich, Ürün Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Uzun yıllardır Alconost'la birlikte çalışıyoruz. Bir web sitesini, arayüzü veya teknik belgeleri çevirmek, bir video klip oluşturmak veya bir seslendirme kaydetmek için aynı şirkete gidebiliyor olmamız sadece elverişli değil, son derece elverişli.

Bitrix24

Dmitry Davydov, Pazarlama Direktörü

/static/gallery-feedback-images/

Alconost'la çalışmak oldukça pozitif bir deneyim oldu. Proje Yöneticimiz çok yardım sever ve hızlı bir şekilde talep ve sorularımıza yanıt veriyor. Çevirmenler çok titiz; sık sık sorular soruyorlar ve geçerli öneriler ve geri bildirim sağlıyorlar. Kullanmakta olduğumuz tekrarlayan çeviri süreci mükemmel bir şekilde işliyor ve bize çok zaman kazandırdı.

Circuit

Catarina Pinheiro, Operasyon Direktörü

/static/gallery-feedback-images/

Conf.app çevirisi için Alconost ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Profesyonellikleri, sabırlı tutumları ve süreç boyunca detaylara gösterdikleri özen etkileyiciydi ve nihai sonuçlar en yüksek kaliteye sahipti. Alconost'u profesyonel çeviri hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ediyorum ve onlarla tekrar çalışmak için can atıyorum.

Conf.app

Lei JIN, CTO

/static/gallery-feedback-images/

Birlikte çalışmanın her zaman keyifli ve rahat olduğu, profesyonellerden oluşan bir ekip. Çalışmaya ve etkileşim süreçlerine yaklaşımları sonuca güven aşılıyor.

Darksy OU

Aleksandr Kuzmin, Ürün Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Uygulama güncellemelerini yayınlamak için teslim sürelerimiz kısıtlı ve Alconost'tan daha iyi bir çeviri ortağı bulamazdık. Güvenilir, doğru, hızlı ve her şeyin ötesine geçmeye istekli. Paramızın karşılığını hiç bu kadar iyi almamıştık!

GoodMaps Inc

Caitlin Cambron, Ürünler ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü

/static/gallery-feedback-images/

Yerelleştirme sürecinin en başından beri yapılan iş birliğinden gerçekten keyif aldım. İletişim sorunsuzdu ve hem çevirmenler hem de proje yöneticisi, sözlükten tutun da biçemsel kılavuza kadar yazılımımızın bütün özelliklerine karşı ilgiliydi.

HUB Parking Technology

Cristina Paglialunga, Yerelleştirme Uzmanı

/static/gallery-feedback-images/

Alconost'un bizim için kurduğu çeviri ekibi, HUD Uygulamasının nasıl bir uygulama olduğunu çabucak kavradı ve o zamandan beri bizim için çok dolambaçsız ve kolay bir ortaklık oldu. Uygulamamızın benzersiz olduğunu biliyoruz ve ekipleri bunu anladığı için Alconost'la çalışmaya bayılıyoruz. Uygulamamızı dünya çapında bir kitleye sunmayı mümkün olduğunca sorunsuz hâle getirdiler.

HUD Studio Ltd

Mikayla Robinson, Pazarlama Direktörü

/static/gallery-feedback-images/

Alconost'la çalışırken süreçlerin sorunsuz ve esnek olmasından çok mutluyuz. Şirketi, çeviri ortağınız olarak tavsiye ediyoruz.

Keenetic GmbH

Evgeniya Remennik, Reklam Müdürü

/static/gallery-feedback-images/

Dürüst olmam gerekirse süre ve maliyeti göz önünde bulundurduğumda kaliteye çok şaşırdım. Yerelleştirme hizmetlerinin paranın karşılığını alma konusunda çok iyi olduğunu duymuştum, ancak beklediğimden çok daha iyiydi. Alconost'la kesinlikle tekrar çalışırım ve onları endüstrideki çalışma arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum.

Maniac Panda Games

Javier Larumbe, CTO

/static/gallery-feedback-images/

mod.io platformu çok çeşitli oyun stüdyoları ve bunların mod yaratıcıları ve oyuncuları tarafından kullanıldığından, oyun endüstrisini iyi anlayan bir yerelleştirme hizmeti seçmek bizim için çok önemliydi. Bunların her biri farklı bir kullanım modeline sahip, dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak önemli ve Alconost bunu anlayıp bunu yerine getirebildi.

mod.io

Scott Reismanis, CEO ve Eş Kurucu

/static/gallery-feedback-images/

Alconost ekibi birçok kez projeleri zamanında teslim etmek için büyük çaba sarf etti. Beklentileri belirlerken de çok şeffaflar. Onlarla çalışmak bir zevk!

Speakap Inc.

Nour Jane Kachicho, İçerik Pazarlama Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Alconost ile iş birliği yaptığımız son birkaç yıl boyunca kesinlikle hiçbir sorun yaşamadık ve çevirileri her zaman tercih ettiğimiz zaman çerçevesi dâhilinde aldık. İletişim mümkün olduğunca basit; Alconost, çeviri sürecinde ortaya çıkabilecek tüm olası nüansların tamamıyla ilgilenir. İş birliği konusunda çok memnunuz. Böyle devam edin!

Playwing Ltd.

Dmitry Kulaksidis, Teknik Ürün ve Operasyon İş Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Bir oyunu on farklı dile çevirmem gerektiğinde Alconost'la iletişime geçtim. Çeviri oldukça hızlı bir şekilde ve bana uygun bir formatta tamamlandı. Ayrıca oldukça cana yakın ve her zaman yardıma hazır yöneticilerinden de bahsetmek istiyorum. Çok kibar ve yardımseverlerdi ve onlarla etkileşim kurmaktan keyif aldım. Sonuç olarak, Alconost ile çalışma deneyimim son derece olumluydu.

RUD present

Rudolf Lacinov, Oyun geliştirici

/static/gallery-feedback-images/

Alconost ekibi birçok kez projeleri zamanında teslim etmek için büyük çaba sarf etti. Beklentileri belirlerken de çok şeffaflar. Onlarla çalışmak bir zevk!

Speakap Inc.

Nour Jane Kachicho, İçerik Pazarlama Yöneticisi

/static/gallery-feedback-images/

Cana yakın ve bilgili profesyoneller. Teknik açıdan çeviri sürecinin yapısını, özellikle de sözlükle çalışmayı beğendim. Ana dil konuşuru çevirmenler, programla yetenekli bir şekilde çalışma ve süreçleri izleyebilme, Alconost'un mutlak avantajlarıdır.

VigrGames

Sergei Aleksandrov, Kurucu, CEO

/static/gallery-feedback-images/

Profesyonellerden oluşan bir ekipsiniz, sizinle çalışmak ve zamanında mükemmel sonuçlar almak çok hoş. İş birliğinden beklentilerim tamamen karşılığını buldu. Teşekkürler!

WinUnion Corp.

Dmitry Fitsner, İş Geliştirme Müdürü

Aklınızda bir proje mi var?

Öğrenmek isteriz. Karşılığında bir çözüm ve fiyat teklifiyle size geri dönüş yaparız.

Formu doldurun

Arama planlayın
Nasıl yardımcı olabiliriz?*
Uygulamamı 40 dile (aşağıdaki tam listeye bakın) yerelleştirmem ve sonraki güncellemeler için sürekli yerelleştirme ayarlamam gerekiyor. Ayrıca, uygulama için akılda kalıcı bir fragmana ve bir dizi YouTube pre-roll'una ihtiyacım var
Bu alan gerekli
Dosya yükle
Bu alan gerekli
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin
Lütfen geçerli bir telefon numarası girin
Bu alan gerekli
Bu alan gerekli

form-success-cat

Miyav!

Teşekkürler! Talebiniz işleniyor. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız!

form-success-cat

Miyav!

Hay aksi! Bir şeyler ters gitti...