Offerte aanvragen
Gesprek boeken
planetNederlands
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
Verenigde Staten


Offerte aanvragen
Gesprek boeken

Privacybeleid van alconost

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG. HET BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET WETEN VOORDAT U DE WEBSITE OF DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR DE WEBSITE OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN, WORDT U GEACHT AKKOORD TE ZIJN MET HET PRIVACYBELEID VAN ALCONOST.

Uw gebruik van de Website en Diensten (zoals elk van deze termen is gedefinieerd in dit Privacybeleid), inclusief elk geschil betreffende privacy, is onderworpen aan dit Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Alconost. Door de Website of Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die in dit Privacybeleid en de Voorwaarden zijn uiteengezet. Alconost behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op deze pagina te plaatsen. Controleer de onderstaande revisiedatum om te bepalen of dit Privacybeleid is gewijzigd sinds u het voor het laatst hebt gelezen. Uw voortdurende gebruik van elk deel van de Website of Diensten na plaatsing van het bijgewerkte Privacybeleid houdt uw akkoord met de wijzigingen in.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Alconost, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (collectief "Alconost") hebben deze privacyverklaring opgesteld om zijn praktijken bekend te maken betreffende het verzamelen en verstrekken van gegevens voor de website op https://alconost. om ("Website") en de diensten die via de website ("Diensten ") worden aangeboden en geleverd.

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie van Alconost

 1. Gegevens die we verzamelen
  • Gegevens die we verzamelen via de Website
  • Gebruikerscontent
  • Gegevens verstrekken aan Alconost
  • Gebruikersaccount
  • Websites van derden
  • Toepassingen van derden
  • Gegevens betreffende kinderen
  • Kennisgeving in verband met de California Online Privacy Protection Act
  • Cookies en webbakens
 2. Gebruik en verstrekking van gegevens
  • Hoe uw gegevens worden gebruikt
  • Verstrekking van gegevens aan derden
  • Verstrekking van gegevens aan andere gebruikers
  • Beveiliging van de overdracht en opslag van gegevens
 3. Uw beschikbare keuzes
 4. Rechten van Europese gebruikers volgens de AVG
 5. Privacygerelateerde vragen en klachten

Achtergrondinformatie

Door dit Privacybeleid te lezen, wordt u geïnformeerd over het volgende:

 1. beschrijving van het soort persoonlijk identificeerbare gegevens (van u en van derden) via de Website en Diensten;
 2. hoe de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens worden gebruikt;
 3. met wie de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen worden gedeeld;
 4. de keuzes die u hebt met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van dergelijke gegevens;
 5. beveiligingsprocedures ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van persoonlijk identificeerbare gegevens onder controle van Alconost; en
 6. instructies voor hoe u inzage kunt krijgen in de over u verzamelde gegevens en onjuistheden hierin kunt corrigeren.

Een opmerking over de Website en Diensten: sommige van onze Diensten, datacentra, dienstverleners, gelieerde ondernemingen of operationele partners en servers kunnen zich in andere landen bevinden. Daarom kunnen de Website en de Diensten onderworpen zijn aan de wetten van vele landen en rechtsgebieden. Een aantal daarvan kan van ons eisen dat we bepaalde gegevens over onze gebruikers verstrekken. Wij zijn vastbesloten om uw gegevens geheim te houden en blijven ons houden aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn.

Als u zorgen hebt of van mening bent dat er problemen zijn in verband met de naleving van het beleid zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, laat het ons dan weten via e-mail naar: info@alconost. om

Een woord van Alconost

Alconost zet zich sterk in om al onze klanten en bezoekers een betere dienstverlening te bieden en met name hun zorgen over privacy te respecteren. We begrijpen dat u vragen kunt hebben over hoe de Website en Diensten uw gegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we deze verklaring opgesteld om u te informeren over de privacybeginselen die worden toegepast op de Website en de Diensten (het "Privacybeleid"). We verkopen of verhuren uw persoonlijk identificeerbare gegevens of een lijst van onze klanten niet aan derden. Echter, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven, zijn er beperkte omstandigheden waaronder sommige van uw gegevens, onder strikte beperkingen, met derden kunnen worden gedeeld, dus het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest.

Dit Privacybeleid bevat talrijke algemene en technische details over de stappen die we nemen om uw privacy te respecteren. We hebben dit Privacybeleid georganiseerd op belangrijke processen en gebieden, zodat u snel naar de informatie kunt gaan die het belangrijkste is voor u. Uiteindelijk is het voldoen aan uw behoeften en verwachtingen de basis van alles wat we doen, inclusief het beschermen van uw privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We willen dat u altijd weet welke persoons- en andere gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden we die kunnen verstrekken. Alle persoonsgegevens die we verzamelen, worden behandeld volgens het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat de gegevens worden verzameld. Als het Privacybeleid in de tussentijd verandert in significant opzicht, zullen we uw persoonsgegevens niet (zonder uw toestemming) gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met het Privacybeleid dat gold op het moment dat uw gegevens werden verzameld.

Van tijd tot tijd kunnen we de behoefte hebben om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd door Alconost met kennisgeving via de Website of via e-mail. Controleer het op deze Website gepubliceerde Privacybeleid regelmatig om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden voor het gebruik van deze Website.

 1. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

  Gegevens die we verzamelen via de Website

  Deze Website verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van uw computer wanneer u de Website bezoekt en pagina's opvraagt van onze servers. Dit betekent dat, tenzij u ons vrijwillig en bewust persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekt, we uw naam, e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens niet kennen.

  Wanneer u een pagina opvraagt van onze Website, loggen onze servers de gegevens in de header van het HTTP-verzoek, JavaScript of soortgelijke technische hulpmiddelen, waaronder het IP-nummer, het tijdstip van het verzoek, de URL van uw verzoek en andere gegevens. We verzamelen deze gegevens om onze Website correct te laten functioneren en u de functionaliteit te bieden die u op de Website ziet en onze servers gebruiken deze gegevens om de pagina's op deze Website aan u te leveren. We gebruiken deze gegevens ook om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Website gebruiken en hoe we onze Website en de inhoud en functionaliteit beter kunnen afstemmen op uw behoeften. Deze gegevens worden echter niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens van personen die de Website bezoeken.

  Wanneer u de Website gebruikt, kunnen Alconost of vertrouwde derden die door Alconost zijn geautoriseerd ook bepaalde technische en routegegevens over uw computer (ook bekend als omgevingsvariabelen) verzamelen om het gebruik van de Website en de daardoor ingeschakelde Diensten te faciliteren. Bij het surfen op het internet, stuurt uw internetbrowser (zoals Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Internet Explorer) stuurt automatisch gegevens door naar Alconost wanneer u content op een van onze internetdomeinen bekijkt. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn de URL van de specifieke webpagina die u hebt bezocht, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt of de browserversie die u gebruikt om de Website te bekijken. Al deze gegevens kunnen worden verzameld door Alconost en worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren.

  Gebruikerscontent

  Bezitters van een gebruikersaccount kunnen mogelijk bepaalde content uploaden naar de Website en de Diensten ("Gebruikerscontent"). Deze gegeens zijn privé en worden, behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid, niet zonder uw voorafgaande toestemming verstrekt aan derden.

  Uw gegevens verstrekken aan Alconost

  U hoeft nooit persoonlijke identificeerbare gegevens aan Alcono te verstrekken. Mocht u er echter voor kiezen om bepaalde vereiste gegevens achter te houden, dan kan Alconost u mogelijk niet voorzien van sommige of alle Diensten. Sommige van de gegevens die we u vragen te verstrekken, kunnen als verplicht of optioneel worden aangeduid. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet verstrekt, kunt u mogelijk niet aan die activiteit deelnemen of een dergelijke aankoop doen. Alconost informeert u over de verplichte of optionele aard van de gevraagde of vereiste gegevens.

  Alconost is de enige eigenaar van de gegevens die worden verzameld via de Website en de Diensten. Alconost zal uw gegevens alleen met externe partijen delen op manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven, of als we volgens de wet daartoe verplicht zijn of in goed vertrouwen van mening zijn dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de bepalingen van de wet, om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties, of in overeenstemming met een juridische actie die ons word opgelegd en anderszins voldoet aan de huidige of toekomstige wet- en regelgeving die op Alcono van toepassing is.

  U kunt op de Website de mogelijkheid krijgen om Alconost toe te staan van tijd tot tijd contact met u op te nemen over bedrijfsnieuws en updates over producten of Diensten. Om dat te kunnen doen, kunt u bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens aan Alcono verstrekken. Alconost behandelt deze gegevens in overeenstemming met het beleid dat in dit Privacybeleid is uiteengezet.

  Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Alconost via de Website, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat deze gegevens over nationale grenzen heen kunnen worden overgedragen en kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk van de landen waar Alconost en zijn gelieerde en dochterondernemingen zijn gevestigd. U erkent ook dat in bepaalde landen of met betrekking tot bepaalde activiteiten het verzamelen, het verplaatsen, het opslaan en het verwerken van uw gegevens kunnen worden uitgevoerd door betrouwbare leveranciers van Alconost. Dergelijke leveranciers zijn contractueel gebonden om uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden te gebruiken of aan derden te verstrekken.

  Alconost kan relaties opbouwen met verschillende dienstverleners waarvan de diensten beschikbaar kunnen komen via de Website of andere websites die zijn gekoppeld aan de Website. Meestal bieden deze dienstverleners diensten aan die Alconost-klanten nuttig zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld in combinatie met de Website en de Diensten. Om gebruik te maken van deze diensten, kunt u verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de dienstverleners. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is aangegeven, zijn persoonsgegevens die u verstrekt terwijl u de website van een dienstverlener bezoekt onderworpen aan het privacybeleid dat op een dergelijke website is geplaatst, terwijl persoonsgegevens die u verstrekt op de Website in verband met de dienst van een dienstverlener onderworpen zijn aan dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld: creditcardgegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van het invullen van het aankoopformulier of registratieproces, worden verzameld door de registratiediensten van derden en zijn onderworpen aan hun privacybeleid. U moet weten dat onze overeenkomsten met deze dienstverleners vaak behelzen dat ze van u verzamelde persoonsgegevens delen met Alconost. In dergelijke gevallen kan Alconost deze gegevens gebruiken op een manier die overeenstemt met dit Privacybeleid.

  Gebruikersaccount

  Wanneer u een Gebruikersaccount registreert of anderszins contact opneemt met Alconost in verband met uw interesse in de aankoop van Alconost-producten of -diensten, kan Alconost u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. Dergelijke gegevens kunnen uw naam, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare gegevens omvatten. Het is volledig optioneel voor u om een Gebruikersaccount te registreren, om activiteiten te verrichten die een Gebruikersaccount vereisen of om persoonlijke identificeerbare gegevens verstrekken. Voor een zakelijke relatie met Alconost kan het echter nodig zijn bepaalde gegevens en een correcte identificatie te verstrekken.

  Nadat u een Gebruikersaccount hebt aanmaakt, wordt u beschouwd als een Geregistreerde Gebruiker. U kunt ook verzoeken om de gegevens gekoppeld aan uw Gebruikersaccount te wijzigen door contact met ons op te nemen via info@alconost.com

  Als u uw Gebruikersaccount wilt deactiveren, kunt u contact met ons opnemen via info@alconost.com. Als u uw persoonlijke account deactiveert, kunnen alle gegevens die worden opgeslagen en onderhouden als onderdeel van uw account worden bewaard voor archiverings-, back-up- en registratiedoeleinden.

  Websites van derden

  De Website kan links naar websites bevatten die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze links worden gepresenteerd ter informatie en voor uw gemak. Alconost heeft geen controle over deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken of inhoud. Alconost heeft geen controle over het beleid inzake het verzamelen en verstrekken van gegevens op andere websites dan die welke Alconost zelf onder controle heeft. Content op websites van derden mag geen producten, diensten en/of informatie weerspiegelen die door Alcono zijn verstrekt. Derden kunnen ook hun eigen cookies instellen en/of webbakens gebruiken. Deze kunnen worden gebruikt om bepaalde voorkeuren te identificeren of om u te herkennen als u eerder contact hebt gehad met deze derden. Alconost heeft geen controle over het gebruik van dergelijke technologieën door derden, over de gegevens die zij verzamelen of over het gebruik van dergelijke gegevens. U dient alle zorgen over een website van derden te richten aan de beheerder of webmaster van een dergelijke website

  Alconost gebruikt ook reclamebedrijven van derden om advertenties te tonen wanneer u de Website bezoekt. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van algemene gegevens over uw bezoeken aan de Website en andere websites om advertenties over goederen en diensten aan u te tonen. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw gegevens niet door deze bedrijven wilt laten gebruiken, stuur deze zorgen dan naar de desbetreffende beheerder of webmaster.

  Toepassingen van derden

  Alconost kan toepassingen van derden beschikbaar stellen via de Website of de Diensten. De door Alconost verzamelde gegevens wanneer u een toepassing van derden gebruikt, worden verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid. Door de toepassing van derden verzamelde gegevens vallen onder het privacybeleid van de aanbieder.

  Gegevens betreffende kinderen

  De Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) is in november 1998 aangenomen door het Amerikaanse congres. COPPA geeft ouders specifieke rechten met betrekking tot de privacy van hun kinderen. Ga voor meer informatie en bronnen over COPPA naar de website van de Federal Trade Commission op http://www.ftc.gov/. De Website van Alconost en alle daarop beschikbare Software of Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en daarom is COPPA niet van toepassing. We erkennen echter dat kinderen jonger dan 13 jaar mogelijk toegang hebben tot deze Website en zich kunnen abonneren op de nieuwsbrief, Software en Diensten kunnen kopen of softwareprogramma's kunnen downloaden. Het verzamelen van gegevens is hierboven geregeld. Ouders en Voogden kunnen ons verzoeken de verzameling van de persoonlijk identificeerbare gegevens van hun kind te beoordelen, te verwijderen of te stoppen. U kunt dit doen door per brief contact met ons op te nemen (met behulp van de adresgegevens onderaan deze pagina) of door een e-mail te sturen naar info@alconost. om.

  Kennisgeving in verband met de California Online Privacy Protection Act

  Alconost volgt gebruikers niet in de loop van de tijd en over websites van derden om gerichte advertenties te tonen en gebruikt daarom geen do-not-track-signalen (DNT). Sommige websites van derden kunnen echter uw surfactiviteiten bijhouden wanneer ze u content aanbieden die hen in staat stelt om aan te passen wat ze aan u presenteren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan uw browser u toestaan het DNT-signaal (Do Not Trace, niet volgen) in te stellen in uw browser, zodat derden (met name adverteerders) weten dat u niet gevolgd wilt worden.

  Alconost geeft geen toestemming voor het verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens door derden en derden kunnen deze gegevens niet verzamelen, tenzij u deze rechtstreeks aan hen verstrekt.

  Cookies en webbakens

  De Website gebruikt 'cookie'- en 'webbaken'-technologie. 'Cookies' zijn kleine hoeveelheden gegevens gegenereerd door een webserver die een website op een computer plaatst. Bepaalde pagina's op onze Website kunnen het gebruik van een cookie vereisen voor het bewaren van gegevens die u op meerdere pagina's samen invoert. Cookies stellen ons ook in staat om onze Website aan uw behoeften aan te passen en u een betere online ervaring met ons te bieden. Bovendien worden cookies gebruikt voor het volgende:

  • Meten van het gebruik van verschillende pagina's op onze Website om ons te helpen onze informatie relevanter voor uw behoeften en eenvoudig toegankelijk voor u te maken;
  • Identificeren en categoriseren van de internetwebpagina's vanwaar de bezoeker naar de Website is gekomen en observeren van de surfpatronen; en
  • Aanbieden van functionaliteit zoals online bestellingen, Alconost-diensten en andere functies waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.

  De soorten cookies die we gebruiken worden aangeduid als 'sessie'-cookies en 'persistente' cookies. Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd zodra u de Website verlaat. Persistente cookies blijven op de harde schijf van uw computer totdat u ze verwijdert. We gebruiken geen cookies om gegevens te verzamelen over uw bezoeken aan andere websites of om persoonlijk identificeerbare gegevens over u vast te stellen, afgezien van wat u ons vrijwillig verstrekt in uw contacten met Alconost. Onder normale omstandigheden kunnen cookies uw computer, programma's of computerbetanden niet corrumperen of beschadigen.

  Daarnaast maken de dienstverleners die we gebruiken om onze advertenties te tonen en te hosten en/of om onze e-mails te leveren gebruik van sessie- en persistente cookies, om het aantal keren te volgen dat de Website is geopend en of de Website is geopend vanuit een advertentie. De advertenties of e-mails bevatten geen cookies. Er wordt alleen een cookie op uw computer geplaatst als en wanneer u op een advertentie klikt of een e-mail opent. De uit de advertentie of e-mail gegenereerde cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens en blijft op uw harde schijf totdat u deze verwijdert.

  U kunt uw browser instellen om cookies te blokkeren (raadpleeg hiervoor de instructies voor uw specifieke browser), hoewel dit een negatief effect kan hebben op uw mogelijkheid om bepaalde transacties uit te voeren, bepaalde functionaliteit te gebruiken en uw toegang tot bepaalde content op onze Website.

  Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies om de exploitanten van websites te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun websites. Een webbaken is meestal een transparante grafische afbeelding (meestal 1 pixel bij 1 pixel) die op een site wordt geplaatst. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van een gebruiker, zijn webbakens onzichtbaar ingebed op webpagina's en hebben ze ongeveer de grootte van de punt aan het eind van deze zin. Deze webbakens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens. Het gebruik van een webbaken maakt het mogelijk om de acties van een bezoeker te meten die een pagina met het webbeacon opent. Het maakt het eenvoudiger om de activiteiten van een herkende browser te volgen en te registreren, zoals het pad van pagina's die worden bezocht op een website. Alconost gebruikt de gegevens van webbakens om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers de Website gebruiken en om de interacties van die bezoekers met de Website te faciliteren. Alconost kan de geaggregeerde gegevens verkregen van webanalyse (waaronder van onze externe analyseaanbieders, indien van toepassing) openbaar maken. Als deze gegevens beschikbaar worden gesteld, zijn de gegevens geen persoonlijk identificeerbare gegevens mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens.

 2. GEBRUIK EN VERSTREKKING VAN GEGEVENS

  Hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt

  Alconost verzamelt gegevens van u om uw deelname aan de door Alconost geleverde activiteiten te registreren en te ondersteunen. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om een bevestigings-e-mail te sturen wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount en kunnen, indien nodig, andere gegevens gebruiken die u verstrekt om contact met u op te nemen voor hulp bij het verwerken van de aanschaf of dienst die u hebt geselecteerd. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten, dienstenupgrades, speciale aanbiedingen en andere diensten.

  Zoals hierboven beschreven, kan Alconost gegevens verzamelen over uw gebruik van de Website en de Diensten. Deze gegevens worden verzameld in een geaggregeerde vorm, zonder gebruikers individueel te identificeren. Alconost kan deze geaggregeerde, niet-identificerende statistische gegevens gebruiken voor statistische analyse, marketing of soortgelijke promotionele doeleinden.

  Alconost erkent en waardeert het belang van verantwoordelijk gebruik van gegevens die op deze Website worden verzameld. Zonder uw toestemming zal Alconost geen informatie aan u communiceren over de Website, de Diensten of speciale aanbiedingen van Alconost of zijn gelieerde ondernemingen, hoewel we het nodig kunnen vinden om met u te communiceren over uw gebruik van de Website of de Diensten onder bepaalde beperkte omstandigheden. Behalve onder de specifieke omstandigheden die in dit Privacybeleid worden beschreven, zal Alconost ook uw naam niet zonder uw toestemming verstrekken aan andere bedrijven of organisaties.

  Verstrekking van gegevens aan derden

  Hoewel we altijd zullen streven naar het bewaken van uw identiteit, kunnen we onder beperkte omstandigheden uw persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekken zonder uw toestemming. Dat doen we alleen als we er vertrouwen in hebben dat verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is (1) om te voldoen aan wet- of regelgeving of overheidsverzoeken of (2) om onze gasten, bezoekers, gelieerde ondernemingen, eigendommen (inclusief de Website en de Diensten) of anderen te onderzoeken of te beschermen tegen schadelijke activiteiten. Als wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke autoriteiten ons verplichten om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken, doen we dat alleen na ontvangst van de juiste documentatie. We kunnen uw gegevens ook verstrekken om schendingen van onze Servicevoorwaarden te onderzoeken. U moet weten dat wij deze verantwoordelijkheid niet lichtvaardig opvatten. Uw privacy is van het grootste belang voor ons.

  Alconost maaktt gebruik van de diensten van derden, zoals e-mailaanbieders, aanbieders van aankoop- verzendings- en bestellingsverwerking en marketingbedrijven die optreden als onafhankelijke opdrachtnemer voor Alconost. Deze partijen zijn contractueel verboden om persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het doel dat Alconost bepaalt. We verstrekken wel gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn aan bepaalde dienstverleners voor het gebruik ervan op geaggregeerde basis om hun contractuele verplichtingen jegens ons na te komen. We verbieden de verkoop of overdracht van persoonsgegevens aan entiteiten buiten Alconosts gelieerde ondernemingen voor gebruik zonder uw instemming.

  Verandering van controle

  In het geval dat alle of nagenoeg alle aandelen van Alconost en/of alle of een wezendelijk van alle activa worden overgedragen of verkocht aan een andere entiteit, kan Alconost persoonlijk identificeerbare gegevens overdragen aan de ontvangende entiteit. Indien als gevolg van een dergelijke overdracht uw persoonlijk identificeerbare gegevens op een andere wijze zullen worden gebruikt, krijgt u een keuze in overeenstemming met ons beleid met betrekking tot kennisgeving van wijzigingen.

  Beveiliging van de overdracht en opslag van gegevens

  Alconost exploiteert beveiligde gegevensnetwerken die worden beschermd door standaard firewall- en wachtwoordbeveiligingssystemen. Ons veiligheids- en privacybeleid wordt zo nodig periodiek herzien en uitgebreid en alleen geautoriseerde individuen hebben toegang tot de gegevens die door onze gebruikers worden verstrekt. Alconost neemt stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Helaas kan de de veiligheid van gegevens bij overdracht via het internet niet worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan streven we ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. We kunnen niet de veiligheid garanderen van gegevens die u naar ons verzendt of van de Website of Diensten. Uw gebruik van de Website en de Diensten is op eigen risico.

  Wij behandelen de gegevens die u aan ons verstrekt als vertrouwelijke gegevens. De gegevens zijn dus onderworpen aan de veiligheidsprocedures en het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke gegevens. Nadat persoonlijk identificeerbare gegevens Alconost hebben bereikt, worden ze opgeslagen op een server met fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen zoals gebruikelijk in de branche. Hiertoe behoort het gebruik van de inlog-/wachtwoordprocedures en elektronische firewalls, bedoeld om onbevoegde toegang van buiten Alconost te verhinderen. Omdat de op persoonsgegevens van toepassing zijnde wetgeving kan verschillen per land, kunnen onze kantoren of andere bedrijfsactiviteiten aanvullende maatregelen treffen die verschillen afhankelijk van de toepasselijke wettelijke vereisten. Gegevens die worden verzameld op de sites waarop dit Privacybeleid van toepassing is, worden verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en mogelijk andere rechtsgebieden, evenals in andere landen waar Alconost en zijn dienstverleners zaken doen. Alle Alconosten-werknemers zijn op de hoogte van ons privacy- en beveiligingsbeleid. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor werknemers die deze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

 3. UW BESCHIKBARE KEUZES

  U kunt altijd kiezen of u persoonlijk identificeerbare gegevens wilt verstrekken en die keuze verhindert uw gebruik van de Website niet. Als u er echter voor kiest gevraagde gegevens niet te verstrekken, kunnen wij mogelijk bepaalde Diensten niet aan u leveren die afhankelijk zijn van het verzamelen van deze gegevens. U krijgt dan een "opt-in"-mogelijkheid en kunt uw keuzes bepalen voor zaken die optioneel zijn en die geen voorwaarde zijn voor het leveren van dergelijke diensten.

  U kunt er altijd voor kiezen om af te zien van het ontvangen van e-mails van Alconost door te klikken op de afmeldlink onderaan elke e-mail die u van Alconost ontvangt of door rechtstreeks contact op te nemen met Alconost via info@alconost. om. Als u ervoor kiest om u af te melden, delen we uw persoonsgegevens niet met derden en sturen we u geen e-mails, naar gelang van toepassing. We kunnen uw persoonsgegevens echter blijven gebruiken voor interne doeleinden, om uw gebruikerservaring te verbeteren of waar nodig om de Website te beheren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

  Wij behouden ons het recht voor om een eenmalige e-mail ter bevestiging van de registratie te sturen, evenals infrequente dienstkennisgevingen om u te informeren over specifieke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om een dienst te gebruiken waarvoor u zich eerder hebt geregistreerd, ongeacht de status van uw keuze voor het ontvangen van e-mails. Wij behouden ons ook het recht voor om contact met u op te nemen als dit verplicht is in het kader van een gerechtelijke procedure of als er sprake is van een schending van enige toepasselijke licentie. garantie of inkoopovereenkomst.

  Alconost behoudt zich deze rechten voor omdat we van mening zijn dat we in beperkte gevallen contact met u moeten kunnen opnemen in rechtskwesties of als het gaat om zaken die voor u van belang zijn. Deze rechten staan ons niet toe om contact met u op te nemen om een nieuwe of bestaande dienst te marketen als u ons hebt gevraagd dat niet te doen en het sturen van dit soort communicatie is zeldzaam.

  Als u wilt afmelden van het ontvangen van e-mails, het delen of bewaren van persoonlijk identificeerbare gegevens of andere persoonlijke voorkeuren wilt wijzigen, moet u contact opnemen met Alconost via info@alconost. om.

  Om ervoor te zorgen dat uw verzoek wordt gehonoreerd, moet u Alconost voldoende informatie verstrekken om uw gegevens nauwkeurig te identificeren en te benaderen. De gegevens die we nodig hebben zijn uw volledige naam, uw adres en het e-mailadres dat u aan Alconost heeft verstrekt toen u Diensten of Software verzocht. Alconost behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen om te controleren of we uw gegevens nauwkeurig hebben geïdentificeerd.

  Rechten van Europese gebruikers volgens de AVG

  Alconost houdt zich aan de beginselen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) ("AVG"). Als u een natuurlijke persoon ("Gekwalificeerd Individu") bent in de Europese Unie in de betekenis van de AVG, heeft u bepaalde rechten volgens de AVG zoals verder beschreven in dit hoofdstuk.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Wanneer en indien Alconost uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangt via de Website, vervult Alconost de functie van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd door de AVG, en heeft Alconost de mogelijkheid om te bepalen hoe persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en hoe deze gegevens moeten worden verwerkt. Als Verwerkingsverantwoordelijke heeft Alconost veel technische en operationele maatregelen geïmplementeerd om voor de meest volledige bescherming van persoonsgegevens te zorgen die via de Website en de Diensten wordt verwerkt.

  Gegevensverwerker

  Alconost verwerkt uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Alconost gebruikt industriestandaard beschermingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen. Wanneer en indien Alconost optreedt als Verwerker namens u als Verwerkingsverantwoordelijke, wordt dit gedaan op basis van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsfunctionaris zijn boven- en onderaan dit Privacybeleid te vinden.

  Toestemming

  Als u een Gekwalificeerd Individu bent, worden toestemmingen met betrekking tot uw persoonsgegevens afgehandeld in overeenstemming met de AVG. Waar en indien de toestemmingsvereisten onder dit Privacybeleid botsen met de AVG, heeft de AVG voorrang als deze op u van toepassing is.

  Rechtsgrond voor verwerking

  Artikel 6, lid 1, punt a van de AVG dient als rechtsgrond voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming verkrijgen voor verwerkingsdoeleinden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, naar gelang het geval, bijvoorbeeld wanneer verwerkingswerkzaamheden nodig zijn om een dienst te kunnen leveren, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld aan belastingverplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c. Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt d. Tot slot kunnen de verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve waar deze belangen worden overschaduwd door uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de AVG.

  AVG-rechten:

  1. Recht op bevestiging

   U kunt bevestiging krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als u uw recht op bevestiging wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Alconost en/of zijn Gegevensbeschermingsfunctionaris.

  2. Recht op inzage

   U kunt op elk gewenst moment om informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens en een kopie daarvan verzoeken. Als u uw recht op inzage wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Alconost en/of zijn Gegevensbeschermingsfunctionaris.

  3. Recht op rectificatie

   U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen door middel van een aanvullende verklaring. Als u uw recht op rectificatie wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Alconost en/of zijn Gegevensbeschermingsfunctionaris.

  4. Recht op wissing (recht om te worden vergeten)

   U kunt het wissen van uw persoonsgegevens verzoeken door contact op te nemen met Alconost en/of zijn Gegevensbeschermingsfunctionaris. Daarnaast kunt u de gegevens van uw Gebruikersaccount verwijderen door naar de instellingen van uw Gebruikersaccount te gaan in de Toepassingen. Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u aanbrengt binnen een redelijke tijd in de actieve gebruikersdatabase zullen worden weergegeven. We kunnen alle gegevens die u verstrekt bewaren ter voorkoming van fraude en misbruik, voor analytisch onderzoek, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of waar we anderszins redelijkerwijs een legitieme reden hebben om dat te doen. Bijvoorbeeld voor archivering in het algemeen belang.

  5. Recht op beperking van de verwerking

   U hebt het recht om de verwerking te beperken waar een van de volgende van toepassing is:

   • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, voor een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren.
   • De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
   • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.
   • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.
  6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze gegevens zonder daarbij te worden gehinderd over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

   Bovendien mag u de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere doorgeven, waar dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig worden beïnvloed.

  7. Recht van bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

   U kunt bezwaar maken tegen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen heeft of een soortgelijke invloed op u heeft, zolang het besluit niet nodig is om een overeenkomst tussen u en Alconost aan te gaan of uit te voeren; of niet is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de Lidstaat waaraan u bent onderworpen; of niet is gebaseerd op de expliciete toestemming van de gegevens.

  8. Recht van bezwaar tegen de verwerking

   U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking in het algemeen belang of voor het instellen, uitvoeren of verdediging van juridische vorderingen.

   Als Alconost persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden. hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering in zoverre dit verband houdt met dergelijke directe marketing. Als u bezwaar maakt bij Alconost tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen we de persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

  Bewaringsbeleid

  We bewaren de persoonlijk identificeerbare gegevens over u slechts zolang uw Gebruikersaccount actief blijft of gedurende een beperkte periode zolang we ze nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren of op andere wijze de doeleinden te vervullen waarvoor we ze in eerste instantie hebben verzameld, tenzij de wet anders vereist. We bewaren en gebruiken gegevens naar behoefte om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor archiveringsdoeleinden, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

  Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

  Wanneer en indien het delen van gegevens betrekking heeft op grensoverschrijdende gegevensoverdracht, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden waarbij de Toepassingen het mogelijk maken dat gebruikers zich in de Europese Unie bevinden, worden hun persoonsgegevens overgedragen naar landen buiten de EU. We gebruiken de standaardcontractbepalingen van de EU of andere passende waarborgen om overdracht van gegevens vanuit de EU naar andere landen mogelijk te maken. De standaardcontractbepalingen verplichten bedrijven die uw persoonsgegevens overdragen en ontvangen om de privacy en veiligheid van uw gegevens te beschermen.

  EU-VS-privacyschild

  Alconost verbindt zich ertoe samen te werken met het door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU ingestelde panel en/of de Zwitserse commissaris voor gegevensbescherming en informatievoorziening, zoals van toepassing. Alconost houdt zich ook aan de adviezen van het panel en/of de commissaris met betrekking tot gegevens die vanuit de EU of Zwitserland worden overgedragen.

  Gegevensbeschermingsfunctionaris
  Naam: Alexander Murauski
  E-mailadres: info@alconost.com

 4. PRIVACYGERELATEERDE VRAGEN EN KLACHTEN

  Alconost behandelt de privacyzorgen van zijn gebruikers met alle respect en aandacht. Als u denkt dat er een geval van niet-naleving van dit Privacybeleid heeft plaatsgevonden met betrekking tot uw persoonsgegevens of als u andere gerelateerde vragen of zorgen hebt, kunt u contact opnemen met Alconost via e-mail: info@alconost. om.

  Beschrijf in uw bericht zo gedetailleerd mogelijk de aard van uw vraag of de manieren waarop u denkt dat het Privacybeleid van Alconost niet is nageleefd. We zullen uw vraag of klacht snel bekijken.

  Als u een Gekwalificeerd Individu bent, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar je woont, als je niet tevreden bent met hoe uw klacht door Alcono wordt afgehandeld.

  Houd er rekening mee dat als u inconsistente privacyvoorkeuren opgeeft aan Alconost (bijvoorbeeld door bij de ene gelegenheid aan te geven dat derden contact met u kunnen opnemen met marketingaanbiedingen en bij de andere gelegenheid aan te geven dat ze dat niet mogen doen), Alconost kan niet garanderen dat uw meest recente privacyvoorkeur zal worden gerespecteerd.

  Copyright © 2018 Alconost Inc. Alle rechten voorbehouden. De Website, de Diensten en alle documentatie zijn auteursrechtelijk beschermde eigendommen van Alconost Inc. en/of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtenwetten en internationale verdragen inzake intellectueel eigendom. Alconost en zijn gerelateerde logo, product- en dienstennamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Alconost Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle andere hierin vermelde product- en dienstmerken zijn de handelsmerken van hun desbetreffende eigenaren. Elk gebruik van de handelsmerken of logo's van Alconost Inc. of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alconost Inc. of de toepasselijke handelsmerkeigenaar is strikt verboden.

Hebt u een project in gedachten?

We willen er graag meer over horen. Dan zullen we contact met u opnemen met een oplossing en een offerte.

Formulier invullen

Gesprek boeken
Hoe kunnen we helpen?*
Ik moet mijn app lokaliseren in 40 talen (zie de volledige lijst hieronder) en doorlopende lokalisatie opzetten voor navolgende updates. Ik heb ook een pakkende trailer nodig voor de app en een reeks YouTube-pre-rolls
Dit veld is verplicht
Bestanden uploaden
Dit veld is verplicht
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig telefoonnummer in
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

form-success-cat

Miauw!

Bedankt! We verwerken uw verzoek en zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen!

form-success-cat

Miauw!

Oeps! Er is iets mis gegaan...