planetNederlands
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
Verenigde Staten


Offerte aanvragen

Privacybeleid van alconost

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG. HET BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET WETEN VOORDAT U DE WEBSITE OF DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR DE WEBSITE OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN, WORDT U GEACHT AKKOORD TE ZIJN MET HET PRIVACYBELEID VAN ALCONOST.

Uw gebruik van de website en diensten (zoals elk van deze termen is gedefinieerd in dit Privacybeleid), inclusief elk geschil betreffende privacy, is onderworpen aan dit Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Alconost. Door de Website of Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die in dit Privacybeleid en de Voorwaarden zijn uiteengezet. Alconost behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op deze pagina te plaatsen. Controleer de onderstaande revisiedatum om te bepalen of dit Privacybeleid is gewijzigd sinds u het voor het laatst hebt gelezen. Uw voortdurende gebruik van elk deel van de Website of Diensten na plaatsing van het bijgewerkte Privacybeleid houdt uw akkoord met de wijzigingen in.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. Alconost, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (collectief "Alconost") hebben deze privacyverklaring opgesteld om zijn praktijken bekend te maken betreffende het verzamelen en verstrekken van gegevens voor de website op https://alconost. om ("Website") en de diensten die via de website ("Diensten ") worden aangeboden en geleverd.

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie van Alconost

 1. Gegevens die we verzamelen
  • Gegevens die we verzamelen via de website
  • Gebruikerscontent
  • Gegevens verstrekken aan Alconost
  • Gebruikersaccount
  • Websites van derden
  • Toepassingen van derden
  • Gegevens betreffende kinderen
  • Kennisgeving in verband met de California Online Privacy Protection Act
  • Cookies en webbakens
 2. Gebruik en verstrekking van gegevens
  • Hoe uw gegevens worden gebruikt
  • Verstrekking van gegevens aan derden
  • Verstrekking van gegevens aan andere gebruikers
  • Beveiliging van de overdracht en opslag van gegevens
 3. Uw beschikbare keuzes
 4. Rechten van Europese gebruikers volgens de AVG
 5. Privacygerelateerde vragen en klachten

Achtergrondinformatie

Door dit Privacybeleid te lezen, wordt u geïnformeerd over het volgende:

 1. beschrijving van het soort persoonlijk identificeerbare gegevens (van u en van derden) via de Website en Diensten;
 2. hoe de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens worden gebruikt;
 3. met wie de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen worden gedeeld;
 4. de keuzes die u hebt met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van dergelijke gegevens;
 5. beveiligingsprocedures ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van persoonlijk identificeerbare gegevens onder controle van Alconost; en
 6. instructies voor hoe u inzage kunt krijgen in de over u verzamelde gegevens en onjuistheden hierin kunt corrigeren.

Een opmerking over de Website en Diensten: sommige van onze diensten, datacentra, dienstverleners, gelieerde ondernemingen of operationele partners en servers kunnen zich in andere landen bevinden. Daarom kunnen de Website en de Diensten onderworpen zijn aan de wetten van vele landen en rechtsgebieden. Een aantal daarvan kan van ons eisen dat we bepaalde gegevens over onze gebruikers verstrekken. Wij zijn vastbesloten om uw gegevens geheim te houden en blijven ons houden aan alle toepasselijke wetten in de rechtsgebieden waarin wij actief zijn.

Als u zorgen hebt of van mening bent dat er problemen zijn in verband met de naleving van het beleid zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, laat het ons dan weten via e-mail naar: info@alconost. om

Een woord van Alconost

Alconost zet zich sterk in om al onze klanten en bezoekers een betere dienstverlening te bieden en met name hun zorgen over privacy te respecteren. We begrijpen dat u vragen kunt hebben over hoe de Website en Diensten uw gegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we deze verklaring opgesteld om u te informeren over de privacybeginselen die worden toegepast op de Website en de Diensten (het "Privacybeleid"). We verkopen of verhuren uw persoonlijk identificeerbare gegevens of een lijst van onze klanten niet aan derden. Echter, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven, zijn er beperkte omstandigheden waaronder sommige van uw gegevens, onder strikte beperkingen, met derden kunnen worden gedeeld, dus het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest.

Dit Privacybeleid bevat talrijke algemene en technische details over de stappen die we nemen om uw privacy te respecteren. We hebben dit Privacybeleid georganiseerd op belangrijke processen en gebieden, zodat u snel naar de informatie kunt gaan die het belangrijkste is voor u. Uiteindelijk is het voldoen aan uw behoeften en verwachtingen de basis van alles wat we doen, inclusief het beschermen van uw privacy.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We willen dat u altijd weet welke persoons- en andere gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden we die kunnen verstrekken. Alle persoonsgegevens die we verzamelen, worden behandeld volgens het Privacybeleid dat van kracht is op het moment dat de gegevens worden verzameld. Als het Privacybeleid in de tussentijd verandert in significant opzicht, zullen we uw persoonsgegevens niet (zonder uw toestemming) gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met het Privacybeleid dat gold op het moment dat uw gegevens werden verzameld.

Van tijd tot tijd kunnen we de behoefte hebben om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd door Alconost met kennisgeving via de Website of via e-mail. Controleer het op deze Website gepubliceerde Privacybeleid regelmatig om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden voor het gebruik van deze Website.

 1. GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

  Gegevens die we verzamelen via de website

  Deze Website verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van uw computer wanneer u de Website bezoekt en pagina's opvraagt van onze servers. Dit betekent dat, tenzij u ons vrijwillig en bewust persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekt, we uw naam, e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens niet kennen.

  Wanneer u een pagina opvraagt van onze Website, loggen onze servers de gegevens in de header van het HTTP-verzoek, JavaScript of soortgelijke technische hulpmiddelen, waaronder het IP-nummer, het tijdstip van het verzoek, de URL van uw verzoek en andere gegevens. We verzamelen deze gegevens om onze Website correct te laten functioneren en u de functionaliteit te bieden die u op de Website ziet en onze servers gebruiken deze gegevens om de pagina's op deze Website aan u te leveren. We gebruiken deze gegevens ook om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Website gebruiken en hoe we onze Website en de inhoud en functionaliteit beter kunnen afstemmen op uw behoeften. Deze gegevens worden echter niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens van personen die de Website bezoeken.

  Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen Alconost of vertrouwde derden die door Alconost zijn geautoriseerd ook bepaalde technische en routegegevens over uw computer (ook bekend als omgevingsvariabelen) om het gebruik van de Website en de daardoor ingeschakelde Diensten te faciliteren. Bij het surfen op het internet, stuurt uw internetbrowser (zoals Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Internet Explorer) stuurt automatisch gegevens door naar Alconost wanneer u content op een van onze internetdomeinen bekijkt. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn de URL van de specifieke webpagina die u hebt bezocht, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt of de browserversie die u gebruikt om de Website te bekijken. Al deze gegevens kunnen worden verzameld door Alconost en worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren.

  Gebruikerscontent

  Bezitters van een gebruikersaccount kunnen mogelijk bepaalde content uploaden naar de Website en de Diensten ("Gebruikerscontent"). Deze gegeens zijn privé en worden, behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid, niet zonder uw voorafgaande toestemming verstrekt aan derden.

  Uw gegevens verstrekken aan Alconost

  U hoeft nooit persoonlijke identificeerbare gegevens aan Alcono te verstrekken. Mocht u er echter voor kiezen om bepaalde vereiste gegevens achter te houden, dan kan Alconost u mogelijk niet voorzien van sommige of alle Diensten. Sommige van de gegevens die we u vragen te verstrekken, kunnen als verplicht of optioneel worden aangeduid. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet verstrekt, kunt u mogelijk niet aan die activiteit deelnemen of een dergelijke aankoop doen. Alconost informeert u over de verplichte of optionele aard van de gevraagde of vereiste gegevens.

  Alconost is de enige eigenaar van de gegevens die worden verzameld via de Website en de Diensten. Alconost zal uw gegevens alleen met externe partijen delen op manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven, of als we volgens de wet daartoe verplicht zijn of in goed vertrouwen van mening zijn dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de bepalingen van de wet, om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties, of in overeenstemming met een juridische actie die ons word opgelegd en anderszins voldoet aan de huidige of toekomstige wet- en regelgeving die op Alcono van toepassing is.

  U kunt op de Website de mogelijkheid krijgen om Alconost toe te staan van tijd tot tijd contact met u op te nemen over bedrijfsnieuws en updates over producten of Diensten. Om dat te kunnen doen, kunt u bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens aan Alcono verstrekken. Alconost behandelt deze gegevens in overeenstemming met het beleid dat in dit Privacybeleid is uiteengezet.

  Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Alconost via de Website, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat deze gegevens over nationale grenzen heen kunnen worden overgedragen en kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk van de landen waar Alconost en zijn gelieerde en dochterondernemingen zijn gevestigd. U erkent ook dat in bepaalde landen of met betrekking tot bepaalde activiteiten het verzamelen, het verplaatsen, het opslaan en het verwerken van uw gegevens kunnen worden uitgevoerd door betrouwbare leveranciers van Alconost. Dergelijke leveranciers zijn contractueel gebonden om uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden te gebruiken of aan derden te verstrekken.

  Alconost kan relaties opbouwen met verschillende dienstverleners waarvan de diensten beschikbaar kunnen komen via de Website of andere websites die zijn gekoppeld aan de Website. Meestal bieden deze dienstverleners diensten aan die Alconost-klanten nuttig zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld in combinatie met de Website en de Diensten. Om gebruik te maken van deze diensten, kunt u verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de dienstverleners. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is aangegeven, zijn persoonsgegevens die u verstrekt terwijl u de website van een dienstverlener bezoekt onderworpen aan het privacybeleid dat op een dergelijke website is geplaatst, terwijl persoonsgegevens die u verstrekt op de Website in verband met de dienst van een dienstverlener onderworpen zijn aan dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld: creditcardgegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van het invullen van het aankoopformulier of registratieproces, worden verzameld door de registratiediensten van derden en zijn onderworpen aan hun privacybeleid. U moet weten dat onze overeenkomsten met deze dienstverleners vaak behelzen dat ze van u verzamelde persoonsgegevens delen met Alconost. In dergelijke gevallen kan Alconost deze gegevens gebruiken op een manier die overeenstemt met dit Privacybeleid.

  Gebruikersaccount

  Wanneer u een Gebruikersaccount registreert of anderszins contact opneemt met Alconost in verband met uw interesse in de aankoop van Alconost-producten of -diensten, kan Alconost u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken. Dergelijke gegevens kunnen uw naam, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare gegevens omvatten. Het is volledig optioneel voor u om een Gebruikersaccount te registreren, om activiteiten te verrichten die een Gebruikersaccount vereisen of om persoonlijke identificeerbare gegevens verstrekken. Voor een zakelijke relatie met Alconost kan het echter nodig zijn bepaalde gegevens en een correcte identificatie te verstrekken.

  Nadat u een Gebruikersaccount hebt aanmaakt, wordt u beschouwd als een Geregistreerde Gebruiker. U kunt ook verzoeken om de gegevens gekoppeld aan uw Gebruikersaccount te wijzigen door contact met ons op te nemen via info@alconost.com

  Als u uw Gebruikersaccount wilt deactiveren, kunt u contact met ons opnemen via info@alconost.com. Als u uw persoonlijke account deactiveert, kunnen alle gegevens die worden opgeslagen en onderhouden als onderdeel van uw account worden bewaard voor archiverings-, back-up- en registratiedoeleinden.

  Websites van derden

  De Website kan links naar websites bevatten die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze links worden gepresenteerd ter informatie en voor uw gemak. Alconost heeft geen controle over deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken of inhoud. Alconost heeft geen controle over het beleid inzake het verzamelen en verstrekken van gegevens op andere websites dan die welke Alconost zelf onder controle heeft. Content op websites van derden mag geen producten, diensten en/of informatie weerspiegelen die door Alcono zijn verstrekt. Derden kunnen ook hun eigen cookies instellen en/of webbakens gebruiken. Deze kunnen worden gebruikt om bepaalde voorkeuren te identificeren of om u te herkennen als u eerder contact hebt gehad met deze derden. Alconost heeft geen controle over het gebruik van dergelijke technologieën door derden, over de gegevens die zij verzamelen of over het gebruik van dergelijke gegevens. U dient alle zorgen over een website van derden te richten aan de beheerder of webmaster van een dergelijke website

  Alconost gebruikt ook reclamebedrijven van derden om advertenties te tonen wanneer u de Website bezoekt. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van algemene gegevens over uw bezoeken aan de Website en andere websites om advertenties over goederen en diensten aan u te tonen. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw gegevens niet door deze bedrijven wilt laten gebruiken, stuur deze zorgen dan naar de desbetreffende beheerder of webmaster.

  Toepassingen van derden

  Alconost kan toepassingen van derden beschikbaar stellen via de Website of de Diensten. De door Alconost verzamelde gegevens wanneer u een toepassing van derden gebruikt, worden verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid. Door de toepassing van derden verzamelde gegevens vallen onder het privacybeleid van de aanbieder.

  Gegevens betreffende kinderen

  De Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) is in november 1998 aangenomen door het Amerikaanse congres. COPPA geeft ouders specifieke rechten met betrekking tot de privacy van hun kinderen. Ga voor meer informatie en bronnen over COPPA naar de website van de Federal Trade Commission op http://www.ftc.gov/. De Website van Alconost en alle daarop beschikbare Software of Diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en daarom is COPPA niet van toepassing. We erkennen echter dat kinderen jonger dan 13 jaar mogelijk toegang hebben tot deze Website en zich kunnen abonneren op de nieuwsbrief, Software en Diensten kunnen kopen of softwareprogramma's kunnen downloaden. Het verzamelen van gegevens is hierboven geregeld. Ouders en Voogden kunnen ons verzoeken de verzameling van de persoonlijk identificeerbare gegevens van hun kind te beoordelen, te verwijderen of te stoppen. U kunt dit doen door per brief contact met ons op te nemen (met behulp van de adresgegevens onderaan deze pagina) of door een e-mail te sturen naar info@alconost. om.

  Kennisgeving in verband met de California Online Privacy Protection Act

  Alconost volgt gebruikers niet in de loop van de tijd en over websites van derden om gerichte advertenties te tonen en gebruikt daarom geen do-not-track-signalen (DNT). Sommige websites kunnen echter uw surfactiviteiten bijhouden wanneer ze u content aanbieden die hen in staat stelt om aan te passen wat ze aan u presenteren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan uw browser u toestaan het DNT-signaal in te stellen in uw browser, zodat derden (met name adverteerders) weten dat u niet gevolgd wilt worden.

  Alconost geeft geen toestemming voor het verzamelen van persoonlijk identificeerbare gegevens door derden en derden kunnen deze gegevens niet verzamelen, tenzij u deze rechtstreeks aan hen verstrekt.

  Cookies en webbakens

  De Website gebruikt 'cookie'- en 'webbaken'-technologie. 'Cookies' zijn kleine hoeveelheden gegevens gegenereerd door een webserver die een website op een computer plaatst. Bepaalde pagina's op onze Website kunnen het gebruik van een cookie vereisen voor het bewaren van gegevens die u op meerdere pagina's samen invoert. Cookies stellen ons ook in staat om onze Website aan uw behoeften aan te passen en u een betere online ervaring met ons te bieden. Bovendien worden cookies gebruikt voor het volgende:

  • Meten van het gebruik van verschillende pagina's op onze Website om ons te helpen onze informatie relevanter voor uw behoeften en eenvoudig toegankelijk voor u te maken;
  • Identificeren en categoriseren van de internetwebpagina's vanwaar de bezoeker naar de Website is gekomen en observeren van de surfpatronen; en
  • Aanbieden van functionaliteit zoals online bestellingen, Alconost-diensten en andere functies waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.

  De soorten cookies die we gebruiken worden aangeduid als 'sessie'-cookies en 'persistente' cookies. Sessiecookies zijn tijdelijk en worden automatisch verwijderd zodra u de website verlaat. Persistente cookies blijven op de harde schijf van uw computer totdat u ze verwijdert. We gebruiken geen cookies om gegevens te verzamelen over uw bezoeken aan andere websites of om persoonlijk identificeerbare gegevens over u vast te stellen, afgezien van wat u ons vrijwillig verstrekt in uw contacten met Alconost. Onder normale omstandigheden kunnen cookies uw computer, programma's of computerbetanden niet corrumperen of beschadigen.

  Daarnaast maken de dienstverleners die we gebruiken om onze advertenties te tonen en te hosten en/of om onze e-mails te leveren gebruik van sessie- en persistente cookies, om het aantal keren te volgen dat de Website is geopend en of de Website is geopend vanuit een advertentie. Er zijn geen cookies in de advertenties of e-mails. Er wordt alleen een cookie op uw computer geplaatst als en wanneer u op een advertentie klikt of een e-mail opent. De uit de advertentie of e-mail gegenereerde cookie bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens en blijft op uw harde schijf totdat u deze verwijdert.

  U kunt uw browser instellen om cookies te blokkeren (raadpleeg hiervoor de instructies voor uw specifieke browser), hoewel dit een negatief effect kan hebben op uw mogelijkheid om bepaalde transacties uit te voeren, bepaalde functionaliteit te gebruiken en uw toegang tot bepaalde content op onze Website.

  Webbakens worden gebruikt in combinatie met cookies om de exploitanten van websites te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun websites. Een webbaken is meestal een transparante grafische afbeelding (meestal 1 pixel bij 1 pixel) die op een site wordt geplaatst. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van een gebruiker, zijn webbakens onzichtbaar ingebed op webpagina's en hebben ze ongeveer de grootte van de punt aan het eind van deze zin. Deze webbakens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens. Het gebruik van een webbaken maakt het mogelijk om de acties van een bezoeker te meten die een pagina met het webbeacon opent. Het maakt het eenvoudiger om de activiteiten van een herkende bezoeker te volgen en te registreren, zoals het pad van pagina's die worden bezocht op een website. Alconost gebruikt de gegevens van webbakens om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers de Website gebruiken en om de interacties van die bezoekers met de Website te faciliteren. Alconost may make the aggregate data obtained from web analytics (including from our third party analytics providers, if applicable) publicly available. If this data is made available, none of the information will be personally identifying information or potentially-personally identifying information.

 2. USE AND DISCLOSURE OF INFORMATION

  How Your Personal Information is Used

  Alconost collects information from you in order to record and support your participation in the activities provided by Alconost. We may use your e-mail address to send a confirmation e-mail when you sign up for a User Account and, if necessary, may use other information you provide to contact you for help to process the purchase or service you have selected. Your personal information also may be used to keep you informed about new services, service upgrades, special offers, and other Services.

  As described above, Alconost may collect information about your use of the Website and Services. This information is collected in aggregate form, without identifying any user individually. Alconost may use this aggregate, non-identifying statistical data for statistical analysis, marketing, or similar promotional purposes.

  Alconost recognizes and appreciates the importance of responsible use of information collected on this Website. Without your consent, Alconost will not communicate any information to you regarding the Website, Services, or special offers available from Alconost or its affiliates, although we may find it necessary to communicate with you regarding your use of the Website, or Services in certain limited circumstances. Except in the particular circumstances described in this Privacy Policy, Alconost will also not provide your name to other companies or organizations without your consent.

  Disclosure of Information to Third Parties

  Although we will always strive to guard your identity, we may disclose your personally identifiable information without your permission in limited circumstances. We will only do so if we have a good-faith belief that disclosure is reasonably necessary to (1) comply with laws, regulations, or government requests or (2) to investigate or protect against harmful activities to our guests, visitors, associates, or property (including the Website or Services), or to others. If we are required by law enforcement or judicial authorities to provide your personally identifiable information, we will only do so upon receipt of appropriate documentation. We may also disclose your information to investigate violation of and enforce our Terms of Service. Please know that we do not take this responsibility lightly. Your privacy is of paramount importance to us.

  Alconost does use the services of third parties, such as e-mail service providers, purchase, shipping and order processing merchants and marketing companies that act as independent contractors on behalf of Alconost. These parties are contractually prohibited from using personally identifiable information for any purpose other than for the purpose Alconost specifies. We do provide non-personally identifiable information to certain service providers for their use on an aggregated basis for the purpose of performing their contractual obligations to us. We prohibit the sale or transfer of personal information to entities outside of the Alconost’s affiliates for their use without your approval.

  Change in Control

  In the event that all or substantially all of Alconost’s stock and/or all or substantially all assets are transferred or sold to another entity, Alconost may transfer personally identifiable information to the acquiring entity. If, as a result of such a business transition, your personally identifiable information will be used in a materially different manner, you will be given choice consistent with our policy regarding notification of changes.

  Securing the Transmission and Storage of Information

  Alconost operates secure data networks protected by industry standard firewall and password protection systems. Our security and privacy policies are periodically reviewed and enhanced as necessary, and only authorized individuals have access to the information provided by our users. Alconost takes steps to ensure that your information is treated securely and in accordance with this Privacy Policy. Unfortunately, no data transmission over the Internet can be guaranteed secure. As a result, while we strive to protect your personal information, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us or from the Website or Services. Your use of the Website and Services is at your own risk.

  We treat the information you provide to us as confidential information; it is, accordingly, subject to our company’s security procedures and corporate policies regarding protection and use of confidential information. After personally identifiable information reaches Alconost it is stored on a server with physical and electronic security features as customary in the industry, including utilization of login/password procedures and electronic firewalls designed to block unauthorized access from outside of Alconost. Because laws applicable to personal information vary by country, our offices or other business operations may put in place additional measures that vary depending on the applicable legal requirements. Information collected on the sites covered by this Privacy Policy is processed and stored in the United States and possibly other jurisdictions and also in other countries where Alconost and its service providers conduct business. All Alconost employees are aware of our privacy and security policies. Your information is only accessible to those employees who need it in order to perform their jobs.

 3. CHOICES AVAILABLE TO YOU

  You can always choose whether or not to disclose personally identifiable information and that choice will not prevent you from using the Website. Please note, however, if you should choose to withhold requested information, we may not be able to provide you with some of the Services dependent upon the collection of this information and you will be given an opportunity to “opt-in” and make your preference choices for any items that are optional and which are not prerequisite for our rendering such Services.

  You can choose at any time to opt out of receiving emails from Alconost by clicking the unsubscribe link at the bottom of any email you receive from Alconost or by contacting Alconost directly at info@alconost.com. If you elect to opt out, we will not, as applicable, share your personal information with third parties or send you emails. However, we may continue to use your personal information for internal purposes, to enhance your user experience or as necessary to administer the site or comply with applicable law.

  We reserve the right to send a one-time registration confirmation email, and infrequent service alert messages to users to inform you of specific changes that may impact your ability to use a service that you have previously signed up for, regardless of email contact opt-in status. We also reserve the right to contact you if compelled to do so as part of a legal proceeding or if there has been a violation of any applicable licensing, warranty and purchase agreements.

  Alconost is retaining these rights because in limited cases we feel that we may need the right to contact you as a matter of law or regarding matters that will be important to you. These rights do not allow us to contact you to market a new or existing Service if you have asked us not to do so, and issuance of these types of communications is rare.

  If you wish to opt out of receiving emails, the sharing or retention of any personal identification information, or otherwise change your personal preferences, you must contact Alconost at info@alconost.com.

  To ensure that your request is honored, you must provide Alconost with information sufficient for us to accurately identify and access your records. The information we require is your full name, address and the email address you provided to Alconost when you requested Services or Software. Alconost reserves the right to contact you to verify that we have accurately identified your record.

  Rights of European Users under the GDPR

  Alconost complies with the principles of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council “On the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“GDPR”). If you are a natural person (“Qualified Individual”) of the European Union within the meaning of the GDPR, you are afforded certain additional rights by the GDPR as further described within this section.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  When and if Alconost receives your personal information directly from you through its Website, it performs the functions of a Data Controller, as defined by the GDPR, and has the ability to determine how personal data is collected, for what purposes, and how this data is to be processed. As the controller, Alconost has implemented many technical and operational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through its Website, and Services.

  Data Processor

  Alconost processes your data in accordance with this Privacy Policy. Alconost uses industry standard safe guards to secure your information. When and if Alconost acts a Processor for you acting as a Controller, it shall be done pursuant to a separate written agreement. Contact information for the Data Protection Officer can be found at the top and bottom of this Privacy Policy.

  Consent

  If you are a Qualified Individual, consents concerning your personal information are handled in compliance with the GDPR. Where and if consent requirements under this Privacy Policy conflict with the GDPR, the GDPR prevails if the regulation applies to you.

  Legal Basis for Processing

  Art. 6(1) a. of the GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which you are a party, as is the case, for example, when processing operations are necessary to provide a service, the processing is based on Article 6(1) b. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. If our company is subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) c. If the processing of personal data may be necessary to protect your vital interests or of another natural person, then the processing is based on Art. 6(1) d. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) f., if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by your fundamental rights and freedoms under the GDPR.

  GDPR Rights:

  1. Right of Confirmation

   You may obtain confirmation of whether or not your personal data is being processed. If you wish to exercise your right of confirmation, you may contact Alconost and/or its Data Protection Officer.

  2. Right of Access

   You may obtain from information about your stored personal data at any time and a copy of this information. If you wish to exercise your right of access, you may contact Alconost, and/or its respective Data Protection Officer.

  3. Right to Rectification

   You may request the rectification of inaccurate personal data. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, by means of providing a supplementary statement. If you wish to exercise your right of rectification, you may contact Alconost and/or its respective Data Protection Officer.

  4. Right to Erasure (Right to be Forgotten)

   You may request the erasure of your personal information by contacting Alconost and/or its respective Data Protection Officer. Furthermore, you may delete your User Account information by accessing your User Account settings page on the Applications. Please note that while any changes you make will be reflected in active user databases within a reasonable time, we may retain all information you submit for the prevention of fraud and abuse, analytics, satisfaction of legal obligations, or where we otherwise reasonably believe that we have a legitimate reason to do so, such as for archiving purposes within the public interest.

  5. Right of Restriction of Processing

   You have the right to restrict processing where one of the following applies:

   • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
   • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
   • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims.
   • The data subject has objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.
  6. Right to Data Portability

   You may request to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. You have the right to transmit this data to another controller without interference.

   Furthermore, you may have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and does not adversely affect the rights and freedoms of others.

  7. Right to Object to Automated Decision Making

   You may object to decisions based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects or similarly significantly affects you, as long as the decision is not is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and Alconost; or is not authorized by European Union or Member State law to which you are subject; or is not based on the data subject’s explicit consent.

  8. Right to Objection to Processing

   You may object to the processing of your personal data, unless there are legitimate grounds for the processing within the public interest, or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

   If Alconost processes personal data for direct marketing purposes, you shall have the right to object at any time to the processing of your personal data for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If you object to Alconost to the processing for direct marketing purposes, then we will no longer process the personal data for these purposes.

  Retention Policy

  We only retain the personally identifiable information about you for as long as your User Account remains active or for a limited period of time as long as we need it to provide you with services or otherwise fulfill the purposes for which we have initially collected it, unless otherwise required by law. We will retain and use information as necessary to comply with our legal obligations, archival purposes, resolve disputes, and enforce our agreements.

  Cross Border Data Transfers

  If and when sharing of information sometimes involves cross-border data transfers, for instance to the United States of America and other jurisdictions, where the Applications allow for users to be located in the European Union, their personal information is transferred to countries outside of the EU. We use EU Standard Contract Clauses or other suitable safeguards to permit data transfers from the EU to other countries. The Standard Contractual Clauses commit companies transferring and receiving your personal information to protecting the privacy and security of your data.

  EU/US Privacy Shield

  Alconost commits to cooperate with the panel established by the EU data protection authorities (DPAs) and/or the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner, as applicable. Alconost also complies with the advice given by the panel and/or Commissioner with regard to data transferred from the EU or Switzerland.

  Data Protection Officer
  Name: Alexander Murauski
  Email: info@alconost.com

 4. PRIVACY-RELATED INQUIRIES AND COMPLAINTS

  Alconost takes and addresses its users’ privacy concerns with utmost respect and attention. If you believe that there was an instance of non-compliance with this Privacy Policy with regard to your personal information or you have other related inquiries or concerns, you may write or contact Alconost at email: info@alconost.com.

  In your message, please describe in as much detail as possible the nature of your inquiry or the ways in which you believe that the Alconost Online Privacy Policy has not been complied with. We will investigate your inquiry or complaint promptly.

  If you are a Qualified Individual, you may lodge a complaint with the data protection supervisory authority in the country where you live if you are unsatisfied with how your complaint is handled by Alconost.

  Please note that if you provide Alconost with inconsistent privacy preferences (for example, by indicating on one occasion that third parties may contact you with marketing offers and indicating on another occasion that they may not), Alconost cannot guarantee that your most recent privacy preference will be honored.

  Copyright © 2018 Alconost Inc. All rights reserved. The Website, Services, and all documentation are the copyrighted property of Alconost Inc. and/or its licensors and protected by copyright laws and international intellectual property treaties. Alconost and related logo, and all related Product and service names, design marks and slogans are the trademarks and/or registered trademarks of Alconost Inc. and/or its affiliates. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners. Any use of the Alconost Inc. or third party trademarks or logos without the prior written consent of Alconost Inc. or the applicable trademark owner is strictly prohibited.

Hebt u een project in gedachten?

We willen er graag meer over horen. Dan zullen we contact met u opnemen met een oplossing en een offerte.

Formulier invullen

Gesprek boeken
Hoe kunnen we helpen?*
Ik moet mijn app lokaliseren in 40 talen (zie de volledige lijst hieronder) en doorlopende lokalisatie opzetten voor navolgende updates. Ik heb ook een pakkende trailer nodig voor de app en een reeks YouTube-pre-rolls
Dit veld is verplicht
Bestanden uploaden
Dit veld is verplicht
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig telefoonnummer in
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

form-success-cat

Miauw!

Bedankt! We verwerken uw verzoek en zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen!

form-success-cat

Miauw!

Oeps! Er is iets mis gegaan...