בקשת הצעת מחיר
הזמנת שיחה
planetעברית
contacts

info@alconost.com

Alconost Inc.
901 N. Pitt Street
Suite 170
Alexandria VA 22314
USA


בקשת הצעת מחיר
הזמנת שיחה

מדיניות הפרטיות של Alconost

אתם מתבקשים לקרוא את המסמך הזה בעיון. הוא כולל מידע חשוב שעליכם לדעת לפני שתשתמשו באתר האינטרנט או בשירותים. עצם השימוש באתר האינטרנט או בשירותים מהווה את הסכמתכם למדיניות הפרטיות של ALCONOST.

השימוש שתעשו באתר האינטרנט ובשירותים (בהתאם להגדרתו של כל אחד ממושגים אלה במדיניות הפרטיות הזו), לרבות כל מחלוקת בנוגע לפרטיות, בכפוף למדיניות הפרטיות הזו ולתנאי השירות של Alconost. עצם השימוש באתר האינטרנט או בשירותים מהווה את הסכמתכם לנהלים המפורטים במדיניות הפרטיות הזו ובתנאי השירות. Alconost שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת על ידי פרסום השינויים הללו בדף זה. עליכם לבדוק את תאריך הגרסה בהמשך הדף כדי לקבוע אם מדיניות הפרטיות הזו השתנתה מאז הפעם האחרונה שבדקתם אותה. המשך השימוש שתעשו בכל חלק של אתר האינטרנט או של השירותים הבאים לאחר פרסומה של מדיניות הפרטיות המעודכנת יהווה את הסכמתכם לשינויים.

הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה ב-25 במאי, 2018. Alconost, Inc. ושותפיה העסקיים (ביחד, "Alconost") יצרו את הצהרת הפרטיות הזו כדי לגלות את נהלי איסוף והפצת המידע לאתר האינטרנט שלה, שכתובתו https://alconost.com ("אתר האינטרנט") והשירותים המוצעים והמסופקים דרך אתר האינטרנט (ה"שירותים").

תוכן העניינים

מידע רקע מ-Alconost

 1. המידע שאנחנו אוספים
  • מידע שאנחנו אוספים דרך אתר האינטרנט
  • תוכן משתמש
  • מתן מידע ל-Alconost
  • חשבון משתמש
  • אתרי אינטרנט של צדדי ג'
  • אפליקציות של צדדי ג'
  • מידע הקשור לילדים
  • חוק הגנת פרטיות הצרכן באינטרנט של קליפורניה
  • קובצי Cookie ומשואות אינטרנט
 2. שימוש במידע וגילויו
  • כיצד המידע שלכם משמש
  • גילוי מידע לצדדי ג'
  • גילוי מידע למשתמשים אחרים
  • אבטחת השידור ואחסון המידע
 3. הבחירות שעומדות לרשותכם
 4. זכויות של משתמשים אירופאים במסגרת אסדרת ה-GDPR
 5. פניות ותלונות בקשר לפרטיות

מידע רקע

בעת קריאת מדיניות הפרטיות הזו, אתם תעודכנו לגבי הנושאים הבאים:

 1. תיאור סוגי המידע המאפשר זיהוי אישי (שלכם ושל צדדי ג') שנאספים דרך אתר האינטרנט והשירותים;
 2. כיצד המידע המאפשר זיהוי אישי שנאסף משמש;
 3. עם מי המידע המאפשר זיהוי אישי שנאסף עשוי להיות משותף;
 4. האפשרויות הזמינות לכם בנוגע לאיסוף, לשימוש ולהפצת מידע שכזה;
 5. נהלי האבטחה הקיימים להגנה מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של מידע המאפשר זיהוי אישי הנמצא בשליטתה של Alconost; וכן
 6. הנחיות לגבי האופן שבו תוכלו לגשת ולתקן אי-דיוקים במידע שנאסף לגביכם.

הערה לגבי אתר האינטרנט והשירותים: ייתכן שחלק מהשירותים, מרכזי הנתונים, ספקי השירותים, השותפים העסקיים או שותפי התפעול והשרתים שלנו יהיו ממוקמים במדינות אחרות. לפיכך, ייתכן שאתר האינטרנט והשירותים יהיו כפופים לחוקים של מדינות ותחומי שיפוט רבים, שחלקם עשויים לדרוש מאיתנו לגלות מידע מסוים אודות המשתמשים שלנו. אנחנו מחויבים לשמור על פרטיות המידע שלכם, ובה בעת גם לציית לכל החוקים החלים בתחום השיפוט שבו אנחנו פועלים.

אם יש לכם חששות או שאתם סבורים שקיימות בעיות או סוגיות שקשורות לתאימות לכללי המדיניות המפורטים במדיניות הפרטיות הזו, אנא ידעו אותנו על כך בהודעת דוא"ל לכתובת: info@alconost.com

מילה מ-Alconost

ל-Alconost יש מחויבות עמוקה לספק שירות באיכות מעולה לכל הלקוחות והמבקרים שלנו, ובמיוחד לכבד את חששותיהם לגבי פגיעה בפרטיותם. אנחנו מבינים שעשויות להיות לכם שאלות לגבי האופן שבו אתר האינטרנט והשירותים אוספים את המידע שלכם ומשתמשים בו. לכן, הכנו את ההצהרה הזו במטרה ליידע אתכם לגבי עקרונות הפרטיות החלים על אתר האינטרנט והשירותים ("מדיניות הפרטיות"). אנחנו לא נמכור או נשכיר את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם או רשימה של הלקוחות שלנו לצדדי ג'. אבל, כפי שמתואר ביתר פירוט להלן, קיימות נסיבות מוגבלות שבהן ייתכן שחלק מן המידע שלכם ישותף עם צדדי ג', תחת הגבלות מחמירות, כך שחשוב שתעיינו במדיניות הפרטיות הזו.

מדיניות הפרטיות הזו כוללת פרטים כלליים וטכניים רבים לגבי הצעדים שבהם נקטנו כדי לכבד את פרטיותכם. דאגנו לארגן את מדיניות הפרטיות הזו לפי תהליכים ותחומים עיקריים, כדי שתוכלו לגשת במהירות למידע שמעניין אתכם ביותר. השורה התחתונה היא שעמידה בצרכים ובציפיות שלכם מהווה בסיס לכל מה שאנחנו עושים, כולל להגנה על פרטיותכם.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו מעוניינים שתמיד תדעו איזה מידע אישי ומידע אחר אנחנו אוספים, כיצד אנחנו משתמשים במידע הזה ובאילו נסיבות ייתכן שנגלה אותו. כל המידע האישי שאנחנו אוספים יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות שהייתה בתוקף במועד איסוף המידע. אם מדיניות הפרטיות תשתנה בכל אופן משמעותי שהוא בינתיים, לא נשתמש (ללא הסכמתכם) במידע האישי שלכם באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שהייתה בתוקף במועד איסוף המידע.

מעת לעת, ייתכן שנצטרך לבצע שינויים במדיניות הפרטיות הזו. Alconost עשויה לתקן את מדיניות הפרטיות הזו לאחר הודעה שתימסר באתר האינטרנט או בהודעת דוא"ל. אנא בדקו את מדיניות הפרטיות שמפורסמת באתר האינטרנט הזה בקביעות כדי להבטיח שאתם מודעים לכל התנאים החלים על השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט הזה.

 1. המידע שאנחנו אוספים

  המידע שאנחנו אוספים דרך אתר האינטרנט

  אתר האינטרנט הזה אינו אוסף מידע המאפשר זיהוי אישי מן המחשב שלכם כשאתם גולשים באתר האינטרנט ומבקשים דפים מהשרתים שלנו. כלומר, אלא אם תספקו לנו במודע ומרצונכם מידע המאפשר זיהוי אישי, אנחנו לא נכיר את שמכם, את כתובת הדוא"ל שלכם או כל מידע אחר המאפשר זיהוי אישי.

  כשאתם מבקשים דף מאתר האינטרנט שלנו, השרתים שלנו רושמים את המידע שמסופק בכותרת בקשת ה-HTTP, JavaScript או כלים טכניים דומים, לרבות מספר IP, מועד הבקשה, כתובת ה-URL של בקשתכם ומידע אחר. אנחנו אוספים מידע זה כדי שאתר האינטרנט שלנו יתפקד כהלכה וכדי לספק לכם את הפונקציונליות שאתם רואים באתר האינטרנט, כיוון שהשרתים שלנו משתמשים במידע זה כדי לספק לכם את הדפים באתר האינטרנט הזה. אנחנו גם משתמשים במידע כדי להבין טוב יותר כיצד המבקרים משתמשים באתר האינטרנט שלנו וכיצד נוכל לשפר את אתר האינטרנט שלנו, את התכנים ואת הפונקציונליות שלו כדי לעמוד בצורכיכם. עם זאת, מידע זה אינו מקושר לשום מידע המאפשר זיהוי אישי של האנשים שגולשים באתר האינטרנט.

  כשאתם משתמשים באתר האינטרנט, Alconost או צדדי ג' מהימנים שהורשו על ידי Alconost, עשויים גם לאסוף מידע טכני ומידע ניתוב לגבי המחשב שלכם (מידע זה ידוע גם בשם "משתני סביבה") כדי לייעל את השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט ובשירותים המופעלים על ידיו. כשאתם גולשים באינטרנט, דפדפן האינטרנט שלכם (כמו למשל Mozilla Firefox, Google Chrome, או Microsoft Internet Explorer) משדר אוטומטית מידע מסוים ל-Alconost בכל פעם שאתם ניגשים לתוכן באחד מתחומי האינטרנט שלנו. דוגמאות למידע שכזה כוללות את כתובת ה-URL של דף האינטרנט הספציפי שבו ביקרתם, כתובת ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) של המחשב שבו אתם משתמשים או גרסת הדפדפן שבו אתם משתמשים כדי לגשת לאתר האינטרנט. Alconost עשויה לאסוף את כל המידע הזה ולהשתמש בו כדי לעזור בשיפור ההיצע שלנו בשבילכם.

  תוכן משתמש

  בעלי חשבון משתמש עשויים לקבל הרשאה להעלות תכנים מסוימים לאתר האינטרנט ולשירותים ("תוכן משתמש"). מידע זה יהיה פרטי, ולמעט בהתאם למדיניות הפרטיות הזו, לא יתגלה לצדדי ג' ללא אישורם מראש.

  מתן המידע שלכם ל-Alconost

  בשום מקרה אינכם חייבים לספק מידע המאפשר זיהוי אישי ל-Alconost. אבל אם תבחרו שלא לספק מידע נדרש מסוים, ייתכן ש-Alconost לא תוכל לספק לכם שירותים מסוימים או את כלל השירותים. חלק מן המידע שאנחנו מבקשים מכם לספק עשוי להיות מזוהה כחובה או כרשות. אם לא תספקו מידע שהוגדר כחובה לגבי פעילות ספציפית, ייתכן שלא תוכלו להשתתף בפעילות הזו או לבצע רכישה שכזו. Alconost תודיע לכם באם המידע המבוקש או הנדרש הוא בגדר חובה או רשות.

  המידע ש-Alconost אוספת באתר האינטרנט ובשירותים נמצא בבעלותה הבלעדית. Alconost תשתף את המידע שלכם עם צדדים חיצוניים רק בדרכים שמתוארות בהצהרת הפרטיות או אם אנחנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה שכזו נחוצה כדי לעמוד בדרישות החוק, לשתף פעולה עם הרשויות לאכיפת החוק, או לעמוד בהליך משפטי שהוגש לנו ולעמוד בכל דרך אחרת שהיא בתקנות ובחוקים הנוכחיים והעתידיים שחלים על Alconost.

  ייתכן שתינתן לכם הזדמנות באתר האינטרנט לאפשר ל-Alconost ליצור אתכם קשר מעת לעת בקשר לחדשות לגבי החברה ועדכונים לגבי מוצרים ושירותים. לשם כך, ייתכן שתצטרכו לספק מידע המאפשר זיהוי אישי ל-Alconost. Alconost תנהג במידע זה בהתאם לקווי המדיניות המפורטים במדיניות הפרטיות הזו.

  כשאתם שולחים מידע אישי ל-Alconost דרך אתר האינטרנט, אתם מבינים ומסכימים לכך שייתכן שמידע זה יחצה גבולות לאומיים ושייתכן שהוא יאוחסן ויעובד בכל אחת מן המדינות שבהן ל-Alconost, לשותפיה העסקיים ולחברות הבת שלה יש משרדים. אתם גם מכירים בכך שבמדינות מסוימות או ביחס לפעילויות מסוימות, האיסוף, ההעברה, האחסון והעיבוד של המידע שלכם עשוי להתבצע על ידי הספקים המהימנים של Alconost. ספקים שכאלה מחויבים בחוזה שלא להשתמש במידע האישי שלכם למטרותיהם או לספק אותו לכל צד שלישי אחר שהוא.

  Alconost עשויה ליצור קשרים עם ספקי שירותים שונים שייתכן שהשירותים שלהם יוצעו לכם מאתר האינטרנט או מאתרי אינטרנט אחרים שמקושרים לאתר האינטרנט. בדרך כלל, ספקים אלה יציעו שירותים שעשויים להועיל ללקוחות של Alconost, כמו למשל שירותים שעשויים לשמש בשילוב עם אתר האינטרנט והשירותים. כדי להשתמש בשירותים הללו, ייתכן שתידרשו לספק מידע אישי לספקי השירותים. אלא אם צוין במפורש אחרת, מידע אישי שתספקו כשאתם מבקרים באתר האינטרנט של הספק יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שפורסמה באתר הזה, ומידע אישי שתספקו בעת שהייתכם באתר האינטרנט בשילוב עם שירות של ספק, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות הזו. לדוגמה, פרטי כרטיס אשראי שהוזנו כחלק ממילוי טופס רכישה או כחלק מתהליך הרשמה יאספו על ידי שירותי ההרשמה של צדדי ג' ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות התואמת שלהם. לידיעתכם, ההסכמים שלנו עם ספקי שירותים אלה מתנים לעתים קרובות שהם ישתפו עם Alconost את המידע האישי שנאסף מכם. במקרים שכאלה, Alconost עשויה להשתמש במידע זה באופן התואם את מדיניות הפרטיות הזו.

  חשבון משתמש

  בעת הרשמה לחשבון משתמש או פנייה אל Alconost בכל דרך אחרת בקשר לעניין שאתם מגלים ברכישת מוצרים או שירותים של Alconost, ייתכן ש-Alconost תבקש מכם לספק מידע מסוים. מידע זה עשוי לכלול את שמכם, כתובת הדוא"ל שלכם ומידע אחר המאפשר זיהוי אישי. הרשות להירשם לחשבון משתמש או להשתתף בפעילויות הדורשות חשבון משתמש או לספק מידע המאפשר זיהוי אישי מכל סוג שהוא נתונה בידיכם. אבל ייתכן שיהיה צורך במידע מסוים ובזיהוי נאות כדי לקיים קשר עסקי עם Alconost.

  לאחר שתיצרו חשבון משתמש, תיחשבו כ"משתמש רשום". תוכלו גם לפנות אלינו לכתובת info@alconost.com כדי לבקש לשנות את המידע המשויך לחשבון המשתמש שלכם

  אם תרצו להשבית את חשבון המשתמש שלכם, פנו אלינו לכתובת info@alconost.com. אם תשביתו את חשבונכם האישי, כל המידע שאוחסן והוחזק כחלק מחשבונכם עשוי להישמר למטרות אחסון בארכיון, גיבוי או רישום.

  אתרי אינטרנט של צדדי ג'

  אתר האינטרנט עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שנמצאים בבעלותם של צדדי ג' ומופעלים על ידם. הקישורים הללו מוצגים לנוכחותכם ולידיעתכם. Alconost אינה שולטת באתרי אינטרנט של צדדי ג' אלו ואינה אחראית לתכנים או לנוהלי הפרטיות שלהם. Alconost אינה שולטת בקווי המדיניות של אתרי אינטרנט שכאלה בנוגע לאיסוף ולהפצת מידע למעט אלו שבשליטתה של Alconost בעצמה. התכנים באתרי אינטרנט של צדדי ג' עשויים שלא לשקף את המוצרים, השירותים ו/או המידע ש-Alconost מספקת. צדדי ג' עשויים גם להגדיר קובצי Cookie משלהם ו/או להשתמש במשואות אינטרנט, שבהם ניתן להשתמש כדי לזהות חלק מן ההעדפות שלכם או אתכם אם היה לכם קשר עם צדדי ג' אלו בעבר. Alconost אינה שולטת בשימוש שעושים צדדי ג' בטכנולוגיות, במידע שהם אוספים או באופן שבו הם משתמשים במידע זה. עליכם להפנות את כל הסוגיות בנוגע לכל אתר אינטרנט שהוא של צד ג' למנהל או למתכנת של אתר האינטרנט הזה

  Alconost גם משתמשת בחברות פרסום צד ג' כדי להציג מודעות כשאתם מבקרים באתר האינטרנט. חברות אלו עשויות להשתמש במידע כללי לגבי הביקורים שלכם באתר האינטרנט, ובאתרי אינטרנט אחרים, כדי לספק פרסומות לגבי מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אתכם. אם תרצו מידע נוסף על נוהל זה ועל האפשרויות שלכם לגבי אי שימוש במידע שלכם על ידי חברות אלה, אנא הפנו סוגיות שכאלה למנהל או למתכנת של אתר האינטרנט של החברה הנדונה.

  אפליקציות של צדדי ג'

  Alconost עשויה להעמיד לרשותכם אפליקציות של צדדי ג' דרך אתר האינטרנט או השירותים. המידע שנאסף על ידי Alconost כשאתם מפעילים אפליקציה של צד ג' מעובד בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. מידע שנאסף על ידי ספק אפליקציות צד ג' כפוף למדיניות הפרטיות של הספק.

  מידע הקשור לילדים

  חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA) התקבל על ידי הקונגרס בארה"ב בנובמבר 1998. חוק COPPA מעניק להורים זכויות ספציפיות לגבי פרטיות ילדיהם. לקבלת מידע ומשאבים נוספים על חוק COPPA, בקרו באתר האינטרנט של ועדת הסחר הפדרלית בכתובת http://www.ftc.gov/. אתר האינטרנט של Alconost וכל התוכנות או השירותים הזמינים באתר זה אינם מכוונים לילדים מתחת לגיל 13 ולכן חוק COPPA אינו חל עליהם. עם זאת, אנחנו מכירים בכך שילדים מתחת לגיל 13 עשויים לגשת לאתר האינטרנט הזה ולהירשם לניוזלטר, לרכוש תוכנות ושירותים או להוריד תוכנות. איסוף המידע מתואר לעיל. הורים ואפוטרופוסים חוקיים רשאים לבקש מאיתנו לאמת, למחוק או להפסיק את איסוף המידע המאפשר זיהוי אישי של ילדם או ילדתם. לשם כך, תוכלו לשלוח אלינו מכתב (לכתובת שמוצגת בתחתית דף זה) או הודעת דוא"ל לכתובת info@alconost.com.

  חוק הגנת פרטיות הצרכן באינטרנט של קליפורניה

  Alconost אינה עוקבת אחרי משתמשים במשך הזמן ובאתרי אינטרנט של צדדי ג' כדי לספק פרסום ממוקד, ולכן אינה משתמשת באותות "לא לעקוב" (DNT). עם זאת, חלק מאתרי האינטרנט של צדדי ג' עשויים לעקוב אחרי פעילויות הגלישה שלכם כשהם מציגים בפניכם תכנים, כדי שהם יוכלו להתאים אישית תכנים אלה. אם אתם מבקרים באתרים אלה, ייתכן שדפדפן האינטרנט שלכם יאפשר לכם להגדיר אות DNT בדפדפן כך שצדדי ג' (ובמיוחד מפרסמים) יידעו שאינכם מעוניינים שיעקבו אחריכם.

  Alconost אינה מאשרת איסוף מידע המאפשר זיהוי אישי על ידי צדדי ג', וצדדי ג' אינם יכולים לאסוף את המידע הזה אלא אם תספקו להם אותו ישירות.

  קובצי Cookie ומשואות אינטרנט

  אתר האינטרנט משתמש בטכנולוגיית "קובצי Cookie" ו"משואות אינטרנט". "קובצי Cookie" הם קטעי נתונים קצרים שנוצרו על ידי שרת אינטרנט ושאתרי אינטרנט מאחסנים במחשב המשתמש. ייתכן שחלק מהדפים באתר האינטרנט שלנו דורשים שימוש בקובץ Cookie כדי לשמור מידע שתזינו בכמה דפים ביחד. קובצי Cookie גם מאפשרים לנו להתאים אישית את אתר האינטרנט ואת ההיצע שלנו לצרכים שלכם ולספק לכם חוויה מקוונת טובה יותר איתנו. בנוסף לכך, קובצי Cookie משמשים כדי:

  • למדוד את השימוש בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, כדי לעזור לנו להתאים את המידע שלנו לצרכים שלכם וכדי להקל על גישתכם;
  • לזהות ולסווג את דפי האינטרנט שמהם המבקר הגיע לאתר האינטרנט ולעקוב אחרי הרגלי הגלישה; וכן
  • לספק פונקציונליות כמו הזמנות מקוונות, את השירותים של Alconost ופונקציונליות אחרת שלדעתנו עשויות לעניין אתכם ולהועיל לכם.

  הסוגים של קובצי ה-Cookie שבהם אנחנו משתמשים נקראים קובצי Cookie של "הפעלה" וקובצי Cookie "מתמידים". קובצי Cookie של הפעלה הם זמניים ונמחקים אוטומטית כשאתם עוזבים את אתר האינטרנט. קובצי Cookie מתמידים יישארו בכונן הקשיח של המחשב שלכם עד שתמחקו אותם. איננו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאסוף מידע לגבי הביקורים שלכם באתרי אינטרנט אחרים וכדי לאמת מידע המאפשר זיהוי אישי כלשהו שלכם למעט מידע שתספקו לנו מרצונכם בקשרים שלכם עם Alconost. בנסיבות רגילות, קובצי Cookie אינם משחיתים את המחשב, התוכניות או קובצי המחשב שלכם או פוגעים בהם.

  בנוסף, ספקי השירותים שבהם אנחנו משתמשים כדי לשרת ולארח את הפרסומות שלנו ו/או כדי לשלוח את הודעות הדוא"ל שלנו, משתמשים בקובצי Cookie של הפעלה ובקובצי Cookie מתמידים כדי לעקוב אחרי מספר הגישות לאתר האינטרנט וכדי לבדוק האם הגישה לאתר בוצעה מפרסומת. לא נעשה שימוש בקובצי Cookie בפרסומות או בהודעות הדוא"ל. קובץ Cookie ימוקם במחשב שלכם רק אם וכאשר תלחצו על פרסומת או תפתחו את הודעת הדוא"ל. קובץ ה-Cookie שנוצר מהפרסומת או מהודעת הדוא"ל לא מכיל כל מידע שהוא המאפשר זיהוי אישי והוא יישאר בכונן הקשיח שלכם עד שתמחקו אותו.

  תוכלו להגדיר את הדפדפן שלכן לחסום קובצי Cookie (עיינו בהוראות של הדפדפן הספציפי שלכם כדי ללמוד כיצד לעשות זאת) למרות שפעולה זו עלולה לפגוע ביכולת שלכם לבצע עסקאות מסוימות, להשתמש בפונקציונליות מסוימת ולגשת לתכנים מסוימים באתר האינטרנט שלנו.

  משואות האינטרנט משמשות בשילוב עם קובצי Cookie כדי לעזור למפעילים של אתרי אינטרנט להבין כיצד המבקרים יוצרים אינטראקציה עם אתרי האינטרנט שלהם. משואת אינטרנט היא לרוב תמונה גרפית שקופה (בדרך כלל של פיקסל 1 על פיקסל 1) שממוקמת באתר. בניגוד לקובצי Cookie, שמאוחסנים בכונן הקשיח של מחשב המשתמש, משואות אינטרנט מוטבעות באופן בלתי נראה בדפי האינטרנט והגודל שלהן תואם בערך לגודל הנקודה שבסוף המשפט הזה. משואות אינטרנט אלו אינן קשורות למידע המאפשר זיהוי אישי. השימוש במשואות אינטרנט מאפשר לאתר למדוד את פעולות המבקרים שפותחים את הדף שמכיל את משואת האינטרנט. כך ניתן לעקוב ולתעד פעילויות של דפדפן מזוהה בקלות רבה יותר, כמו למשל נתיב הדפים שבהם המשתמשים ביקרו באתר אינטרנט. Alconost משתמשת במידע שמספקות משואות האינטרנט כדי להבין טוב יותר כיצד המבקרים משתמשים באתר האינטרנט וכדי לייעל את האינטראקציות של המבקרים הללו עם אתר האינטרנט. ייתכן ש-Alconost תפרסם את הנתונים המצטברים שהושגו מניתוח תנועת הגולשים (לרבות מספקי ניתוח צד ג', אם יש כאלו) באופן פומבי. אם נתונים אלה יפורסמו, הם לא יכילו מידע המאפשר זיהוי אישי או מידע פוטנציאלי המאפשר זיהוי אישי.

 2. שימוש במידע וגילויו

  כיצד המידע האישי שלכם משמש

  Alconost אוספת מכם מידע כדי לתעד את ההשתתפות שלכם בפעילויות שהיא מספקת וכדי לתמוך בה. ייתכן שנשתמש בכתובת הדוא"ל שלכם כדי לשלוח דוא"ל אישור כשאתם נרשמים לחשבון משתמש, ובמקרה הצורך ייתכן שנשתמש במידע אחר שסיפקתם כדי ליצור אתכם קשר כדי לעזור בעיבוד הרכישה או השירות שבחרתם. ייתכן גם שהמידע האישי שלכם ישמש כדי לעדכן אתכם לגבי שירותים חדשים, שדרוגים בשירותים, מבצעים מיוחדים ושירותים אחרים.

  כמתואר לעיל, Alconost עשויה לאסוף מידע לגבי השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט ובשירותים. המידע הזה נאסף באופן מצטבר, מבלי לזהות כל משתמש שהוא באופן אישי. Alconost עשויה להשתמש בנתונים סטטיסטיים מצטברים אלה שאינם מזהים לצורכי ניתוח סטטיסטי, שיווק או למטרות קידום דומות.

  Alconost מכירה ומעריכה את חשיבות השימוש האחראי במידע שנאסף באתר אינטרנט זה. ללא הסכמתכם, Alconost לא תעביר אליכם כל מידע שהוא בקשר לאתר האינטרנט, לשירותים או למבצעים מיוחדים שזמינים מ-Alconost או מן השותפים העסקיים שלה, למרות שייתכן שנצטרך לפנות אליכם בקשר לשימוש שאתם עושים באתר האינטרנט או בשירותים בנסיבות מוגבלות מסוימות. למעט בנסיבות ספציפיות שמתוארות במדיניות הפרטיות הזו, Alconost גם לא תספק את שמכם לחברות או לארגונים אחרים ללא הסכמתכם.

  גילוי מידע לצדדי ג'

  למרות שתמיד נשאף להגן על זהותכם, ייתכן שנגלה מידע המאפשר זיהוי אישי שלכם ללא הסכמתכם בנסיבות מוגבלות. אנחנו נעשה זאת רק אם נאמין בתום לב שגילוי זה נחוץ באופן סביר כדי (1) לעמוד בדרישות החוק, התקנות או בקשות ממשלתיות או כדי (2) לחקור פעילויות מזיקות ולהגן על האורחים, המבקרים, השותפים או הרכוש שלנו (לרבות על אתר האינטרנט והשירותים) או על אחרים מפניהן. אם אנחנו נדרשים על ידי הרשויות המשפטיות או על ידי הרשויות לאכיפת החוק לספק את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם, אנחנו נעשה זאת רק לאחר קבלת המסמכים המתאימים. אנחנו עשויים גם לגלות את המידע שלכם כדי לחקור הפרה של תנאי השירות שלנו או כדי לאכוף אותם. לידיעתכם, איננו מתייחסים לאחריות זו בקלות ראש. הפרטיות שלכם היא בעלת חשיבות עליונה עבורנו.

  Alconost משתמשת בשירותים של צדדי ג', כמו למשל בספקי שירותים להודעות דוא"ל בספקי שירותים לעיבוד הזמנות ולמשלוחים ובחברות שיווק שפועלות כקבלניות עצמאיות בשם Alconost. על צדדים אלו חל איסור חוזי להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי לכל מטרה שהיא מלבד למטרה ש-Alconost מציינת. אנחנו מספקים מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי לספקי שירותים מסוימים כדי לאפשר להם להשתמש בו באופן מצטבר לצורך ביצוע ההתחייבויות החוזיות שלהם כלפינו. אנחנו אוסרים על מכירה או על העברה של מידע אישי לשימושם של גופים מחוץ לשותפים העסקיים של Alconost ללא הסכמתכם.

  שינוי בשליטה

  במקרה שכל המניות של Alconost או חלקן הגדול ו/או כל הנכסים או חלקם הגדול יועברו או יימכרו לגוף אחר, Alconost רשאית להעביר מידע המאפשר זיהוי אישי לגוף הרוכש. אם, כתוצאה ממעבר עסקי שכזה, המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם ישמש באופן שונה מהותית, תוכלו לשנות את הסכמתכם בהתאם למדיניות שלנו העוסקת בהודעה על שינויים.

  אבטחת השידור ואחסון המידע

  Alconost מפעילה רשתות נתונים מאובטחות שמוגנות על ידי מערכות להגנה על סיסמאות וחומות אש שתואמות את התקנים בענף. מדיניות הפרטיות והאבטחה שלנו נבדקות מעת לעת ומשופרות לפי הצורך ורק לאנשים מורשים יש גישה למידע שמספקים המשתמשים שלנו. Alconost נוקטת בצעדים כדי להבטיח שהמידע שלכם מטופל באופן מאובטח ובהתאם למדיניות הפרטיות הזו. למרבה הצער, אף העברת נתונים דרך האינטרנט אינה יכול להיחשב כמאובטחת לחלוטין. לכן, למרות שאנחנו שואפים להגן על המידע האישי שלכם, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע שאתם מעבירים אלינו או מאתר האינטרנט או השירותים. השימוש שאתם עושים באתר האינטרנט ובשירותים הוא באחריותכם בלבד.

  אנחנו מתייחסים למידע שאתם מספקים לנו כאל מידע סודי. לפיכך, הוא כפוף לנוהלי האבטחה ולמדיניות הארגונית של החברה שלנו בנוגע להגנה על מידע סודי ולשימוש בו. לאחר שמידע המאפשר זיהוי אישי מגיע ל-Alconost, הוא מאוחסן בשרת עם תכונות אבטחה אלקטרוניות ופיזיות כנהוג בענף, לרבות באמצעות שימוש בנוהלי כניסה/סיסמאות וחומות אש אלקטרוניות שנועדו לחסום גישה לא מורשית מחוץ ל-Alconost. מכיוון שהחוקים החלים על מידע אישי משתנים ממדינה למדינה, המשרדים או פעילות עסקית אחרת שלנו עשויים לנקוט בצעדים נוספים שישתנו בהתאם לדרישות המשפטיות החלות. מידע שנאסף באתרים שמכוסים על ידי מדיניות הפרטיות הזו, מעובד ומאוחסן בארצות הברית וייתכן שגם בתחומי שיפוט אחרים או במדינות אחרות שבהן Alconost וספקי השירותים שלה מנהלים עסקים. כל העובדים של Alconost מודעים למדיניות הפרטיות ולמדיניות האבטחה שלנו. המידע שלכם יהיה נגיש רק לעובדים שזקוקים לו כדי לבצע את עבודתם.

 3. הבחירות שעומדות לרשותכם

  בכל שלב, תוכלו לבחור לגלות או לא לגלות מידע המאפשר זיהוי אישי והבחירה הזו לא תמנע מכם את השימוש באתר האינטרנט. עם זאת, שימו לב שאם תבחרו שלא למסור את המידע המבוקש, ייתכן שלא נוכל לספק לכם שירותים מסוימים בהתאם לאיסוף המידע הזה, ותינתן לכם אפשרות "להצטרף" ולבחור את ההעדפות שלכם לגבי כל פריט שמוגדר כרשות ושאינו מהווה תנאי הכרחי למתן שירותים שכאלה.

  תוכלו לבחור בכל עת לבטל את הרשמתכם לקבלת הודעות הדוא"ל מ-Alconost בלחיצה על הקישור לביטול ההרשמה בתחתית כל הודעת דוא"ל שתקבלו מ-Alconost או ביצירת קשר ישיר עם Alconost בכתובת info@alconost.com. אם תבחרו לבטל את הרשמתכם, לא נשתף, לפי העניין, את המידע האישי שלכם עם צדדי ג' ולא נשלח אליכם הודעות דוא"ל. עם זאת, ייתכן שנמשיך להשתמש במידע האישי שלכם למטרות פנימיות, כדי לשפר את חוויית המשתמש שלכם או, על פי הצורך, כדי לנהל את האתר או לעמוד בדרישות החוק החל.

  אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח דוא"ל אישור חד-פעמי להרשמה, והודעות התראה לא תכופות על שירותים למשתמשים כדי לעדכן אתכם לגבי שינויים ספציפיים שעשויים להשפיע על יכולתכם להשתמש בשירות שאליו נרשמתם בעבר, ללא תלות בסטטוס ההרשמה ליצירת קשר בדוא"ל. אנחנו גם שומרים לעצמנו את הזכות ליצור אתכם קשר אם אנחנו מחויבים לעשות זאת כחלק מהליך משפטי או אם כל הסכם רישיון, אחריות או רכישה שהוא הופר.

  Alconost שומרת לעצמה זכויות אלה מכיוון שבמקרים מוגבלים אנחנו חושבים שייתכן שנצטרך ליצור אתכם קשר בהתאם לדרישות החוק או בנוגע לנושאים בעלי חשיבות עבורכם. זכויות אלה אינן מתירות לנו ליצור אתכם קשר כדי לשווק שירות חדש או קיים אם ביקשתם מאיתנו שלא לעשות זאת, ותקשורת מסוגים אלה היא נדירה.

  אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לקבלת הודעות דוא"ל, לשיתוף או לשימור של כל מידע המאפשר זיהוי אישי, או שברצונכם לשנות את ההעדפות האישיות שלכם בכל דרך אחרת, עליכם ליצור קשר עם Alconost בכתובת info@alconost.com.

  כדי להבטיח טיפול בבקשתכם, עליכם לספק ל-Alconost מספיק מידע כדי לאפשר לנו לזהות אתכם במדויק ולגשת לרשומותיכם. המידע שאנחנו דורשים הוא שמכם המלא, הכתובת וכתובת הדוא"ל שסיפקתם ל-Alconost כשביקשתם את השירותים או התוכנות. Alconost שומרת לעצמה את הזכות ליצור אתכם קשר כדי לוודא שזיהינו באופן מדויק את הרשומה שלכם.

  זכויות של משתמשים אירופאים במסגרת אסדרת ה-GDPR

  Alconost עומדת בעקרונות התקנה (EU) 2016/679 של המועצה והפרלמנט האירופאים באשר להגנה על ישויות טבעיות בנוגע לעיבוד נתונים אישיים ולהעברה חופשית של נתונים אישיים אלה, וביטול דירקטיבה 95/46/EC (האסדרה הכללית להגנה על מידע) ("GDPR"). אם אתם נחשבים לישות טבעית ("אדם אחראי/Qualified Individual") של האיחוד האירופי במסגרת המשמעות שניתנה למונח זה באסדרת ה-GDPR, תהיו זכאים לזכויות נוספות מסוימות במסגרת ה-GDPR כמתואר ביתר פירוט בסעיף זה.

  בקר הנתונים

  אם וכאשר Alconost מקבלת את המידע האישי שלכם ישירות מכם דרך אתר האינטרנט שלה, היא מבצעת את תפקידי בקר הנתונים, כמוגדר ב-GDPR, וביכולתה לקבוע כיצד הנתונים האישיים ייאספו, לאילו מטרות וכיצד הנתונים הללו יעובדו. כבקר, Alconost יישמה אמצעים טכניים ותפעוליים רבים כדי להבטיח את ההגנה המלאה ביותר על הנתונים האישיים שמעובדים דרך אתר האינטרנט והשירותים שלה.

  מעבד הנתונים

  Alconost מעבדת את הנתונים שלכם בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות הזו. Alconost משתמשת באמצעי הגנה בהתאם לתקני הענף כדי לאבטח את המידע שלכם. אם וכאשר Alconost פועלת כמעבד הנתונים עבורכם, כאשר אתם פועלים כבקר הנתונים, הדבר ייעשה על פי הסכם נפרד בכתב. ניתן למצוא את פרטי הקשר של קצין הגנת המידע בחלק העליון והתחתון של מדיניות הפרטיות הזו.

  הסכמה

  אם אתם "אדם אחראי", ההסכמות בנוגע למידע האישי שלכם מטופלות בהתאם לאסדרת ה-GDPR. אם דרישות ההסכמה במסגרת מדיניות הפרטיות הזו עומדות בסתירה עם אסדרת ה-GDPR, ה-GDPR תגבר אם תקנה זו חלה עליכם.

  הבסיס המשפטי לעיבוד

  סעיף 6(1) a. של ה-GDPR משמש כבסיס המשפטי לפעולות העיבוד שעבורן אנחנו מקבלים הסכמה למטרת עיבוד. אם עיבוד נתונים אישיים דרוש לביצוע של חוזה שבו אתם מהווים צד, כפי שקורה למשל בעת פעולות עיבוד שנדרשות כדי לספק שירות, העיבוד יתבסס על סעיף 6(1) b. עיקרון זה יחול גם על פעילויות עיבוד שנחוצות לביצוע צעדים טרום-חוזיים, לדוגמה במקרה של פניות בנוגע למוצרים או לשירותים שלנו. אם החברה שלנו כפופה לחובה משפטית שעל פיה נדרש עיבוד של נתונים אישיים, כמו למשל לצורך מילוי חובות מיסוי, העיבוד יתבסס על סעיף 6(1) c. אם עיבוד הנתונים האישיים יהיה דרוש להגנה על האינטרסים החיוניים שלכם או של ישות טבעית אחרת, העיבוד יתבסס על סעיף 6(1) d. לסיום, פעולות העיבוד יוכלו להתבסס על סעיף 6(1) f. אם העיבוד נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה שלנו או של צד ג', למעט כאשר אינטרסים אלה נעקפים על ידי החירויות וזכויות היסוד שלכם במסגרת ה-GDPR.

  זכויות במסגרת אסדרת ה-GDPR:

  1. זכות האישור

   תוכלו לקבל אישור על כך שהנתונים האישיים שלכם מעובדים או לא. אם ברצונכם לממש את זכות האישור שלכם, תוכלו לפנות אל Alconost או אל קצין הגנת המידע שלה.

  2. זכות הגישה

   תוכלו לקבל מידע על הנתונים האישיים המאוחסנים שלכם בכל עת וכן עותק של מידע זה. אם ברצונכם לממש את זכות הגישה שלכם, תוכלו לפנות אל Alconost ו/או אל קצין הגנת המידע שלה.

  3. זכות התיקון

   תוכלו לבקש תיקון של נתונים אישיים לא מדויקים. בהתחשב במטרות העיבוד, זכותכם להשלים נתונים אישיים לא שלמים, באמצעות מתן הצהרה משלימה. אם ברצונכם לממש את זכות התיקון שלכם, תוכלו לפנות אל Alconost ו/או אל קצין הגנת המידע שלה.

  4. זכות המחיקה (הזכות להישכח)

   תוכלו לבקש את מחיקת המידע האישית שלכם באמצעות פניה אל Alconost ו/או אל קצין הגנת המידע שלה. זאת ועוד, תוכלו למחוק את המידע בחשבון המשתמש שלכם באמצעות גישה לדף ההגדרות של חשבון המשתמש שלכם באפליקציות. לתשומת לבכם, גם אם השינויים שתבצעו ישתקפו במסדי נתונים של משתמשים פעילים תוך פרק זמן סביר, ייתכן שנשמור את כל המידע שתגישו למטרות מניעה של הונאה ושימוש לרעה, ניתוח סטטיסטי, עמידה בהתחייבויות משפטיות או כאשר יש לנו יסוד סביר להאמין שיש לנו סיבה לגיטימית לכך, כמו למשל למטרות אחסון בארכיון במסגרת האינטרס הציבורי.

  5. הזכות להגבלת העיבוד

   זכותכם להגביל את העיבוד כאשר אחד מן המקרים הבאים יחול:

   • נשוא הנתונים חולק על דיוק הנתונים האישיים, במשך פרק זמן שיאפשר לבקר לאמת את דיוק הנתונים האישיים.
   • העיבוד מנוגד לחוק ונשוא הנתונים מתנגד למחיקת הנתונים האישיים ומבקש להגביל את השימוש בהם במקום זאת.
   • הבקר אינו זקוק יותר לנתונים האישיים למטרות העיבוד, אבל הם נדרשים על ידי נשוא הנתונים לצורך ביסוס תביעות משפטיות, מימושן או הגנה עליהן.
   • נשוא הנתונים התנגד לעיבוד עד לקבלת תוצאות הבדיקה באשר לשאלה האם העילות הלגיטימיות של הבקר גוברות על אלה של נשוא הנתונים.
  6. הזכות לניוד המידע

   תוכלו לבקש לקבל את הנתונים האישיים שלכם בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה על ידי מכונה. זכותכם להעביר נתונים אלה לבקר אחר ללא הפרעה.

   זאת ועוד, תוכלו לבקש להעביר את הנתונים האישיים ישירות מבקר אחד לאחר, כאשר פעולה זאת ניתנת לביצוע מבחינה טכנית ואינה משפיעה לרעה על הזכויות והחירויות של אחרים.

  7. הזכות להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית

   זכותכם להתנגד להחלטות המבוססות על עיבוד אוטומטי בלבד, לרבות יצירת פרופילים (Profiling), שמצמיחות השלכות משפטיות או השלכות אחרות שמשפיעות עליכם באופן משמעוותי, כל עוד ההחלטה אינה נחוצה לצורך התקשרות בחוזה ביניכם לבין Alconost או לצורך ביצועו; או שאינה מורשית על ידי חוקי האיחוד האירופי או אחת המדינות החברות בו והחלים עליכם; או שאינה מבוססת על הסכמה מפורשת של נשוא הנתונים.

  8. הזכות להתנגד לעיבוד

   תוכלו להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, אלא אם קיימות עילות לגיטימיות לעיבוד במסגרת האינטרס הציבורי, או לצורך ביסוס תביעות משפטיות, למימושן או להגנה עליהן.

   אם Alconost מעבדת נתונים אישיים למטרות שיווק ישירות, תהיה לכם זכות להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים האישיים שלכם לצורכי שיווק מסוג זה. האמור לעיל חל על יצירת פרופילים במידה בה היא קשורה לשיווק ישיר מסוג זה. אם אתם מתנגדים לעיבוד ש-Alconost עושה למטרות שיווק ישיר, לא נעבד יותר את הנתונים האישיים שלכם למטרות אלו.

  מדיניות השמירה

  אנחנו שומרים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלכם רק כל עוד חשבון המשתמש שלכם נשאר פעיל או למשך זמן מוגבל כל עוד אנו צריכים לספק לכם שירותים או להגשים בכל דרך אחרת את המטרות שלשמן אספנו אותו מלכתחילה, אלא כנדרש אחרת על פי חוק. אנחנו נשמור את המידע ונשתמש בו כדרוש לעמידה בחובות משפטיות, למטרות אחסון בארכיון, לשם פתרון מחלוקות וכדי לאכוף את ההסכמים שלנו.

  העברה חוצת גבולות של נתונים

  אם וכאשר שיתוף המידע כרוך לעתים בהעברות חוצות גבולות של נתונים, למשל לארצות הברית של אמריקה ולתחומי שיפוט אחרים, כאשר האפליקציות מאפשרות למשתמשים להיות ממוקמים באיחוד האירופי, המידע האישי שלהם יועבר למדינות מחוץ לאיחוד האירופי. אנחנו משתמשים בסעיפים של חוזה סטנדרטי של האיחוד האירופי או באמצעי הגנה מתאימים אחרים כדי לאפשר העברת נתונים מהאיחוד האירופי למדינות אחרות. הסעיפים החוזים הסטנדרטיים מחייבים חברות שמעבירות ומקבלות את המידע האישי שלכם להגן על הפרטיות והאבטחה של הנתונים שלכם.

  מגן הפרטיות באיחוד האירופי/ארה"ב

  Alconost מתחייבת לשתף פעולה עם הפנל שהוקם על ידי רשויות ההגנה על המידע באיחוד האירופאי (DPA) ו/או עם הנציבות להגנת הנתונים השווייצרית, לפי הצורך. Alconost גם עומדת בהנחיה שניתנה על ידי הפנל ו/או הנציבות בנוגע להעברת נתונים מן האיחוד האירופי או משווייץ.

  קצין הגנת הנתונים
  שם: אלכסנדר מוראסקי/Alexander Murauski
  כתובת דוא"ל: info@alconost.com

 4. פניות ותלונות בנוגע לפרטיות

  Alconost מתייחסת לסוגיות הפרטיות של המשתמשים שלה ומטפלת בהן בכבוד ובתשומת לב מרבית. אם אתם סבורים שהתגלה מקרה של אי עמידה בדרישות מדיניות הפרטיות הזו בנוגע למידע האישי שלכם, או שיש לכם חששות או פניות קשורות, תוכלו לכתוב או לפנות אל Alconost בכתובת: info@alconost.com.

  בהודעה שלכם, אתם מתבקשים לתאר בפירוט רב ככל האפשר את מהות הפניה שלכם או את הדרכים שבהן אתם סבורים שמדיניות הפרטיות המקוונת של Alconost לא כובדה. אנחנו נבדוק את הפניה או את התלונה שלכם בהקדם האפשרי.

  אם אתם "אדם אחראי", תוכלו להגיש תלונה לרשות הפיקוח על הגנת המידע במדינת מגוריכם אם אינכם מרוצים מאופן הטיפול של Alconost בתלונתכם.

  לתשומת לבכם, אם אתם מספקים ל-Alconost העדפות פרטיות לא עקביות (לדוגמה, אם תציינו בהזדמנות אחת שצדדי ג' רשאים לפנות אליכם עם הצעות שיווקיות, ובהזדמנות אחרת תציינו שהם אינם רשאים לעשות זאת), Alconost לא תוכל להבטיח שהעדפת הפרטיות העדכנית ביותר שלכם תכובד.

  זכויות יוצרים © 2018 Alconost Inc. כל הזכויות שמורות. אתר האינטרנט, השירותים וכל התיעוד הם רכושה המוגן בזכויות יוצרים של Alconost Inc. ו/או של זכייניה והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות קניין רוחני בינלאומיות. Alconost והלוגו הקשור, וכן כל שמות השירותים והמוצרים, הסיסמאות וסימני העיצוב הקשורים הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של Alconost Inc. ו/או של שותפיה העסקיים. כל שאר סימני המוצרים והשירותים הכלולים כאן הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה. כל שימוש בסימנים או בסמלי הלוגו של Alconost Inc. או של צדדי ג' ללא הסכמה מראש ובכתב מ-Alconost Inc. או מבעלי הסימן המסחרי הרלוונטי, אסורים בתכלית האיסור.

חשבתם על פרויקט מסוים?

נשמח לשמוע פרטים נוספים כדי שנוכל לחזור אליכם עם פתרון והצעת מחיר.

מילוי הטופס

הזמנת שיחה
איך אפשר לעזור?*
אני רוצה לתרגם את האפליקציה שלי ל-40 שפות (רשימה מלאה בהמשך) ולהגדיר לוקליזציה רציפה לעדכונים שיגיעו בהמשך. אני רוצה גם טריילר קליט לאפליקציה וסדרת מודעות Pre-Roll שיוצגו לפני סרטונים ב-YouTube
שדה חובה
העלאת קבצים
שדה חובה
נא להזין כתובת דוא"ל חוקית
נא להזין מספר טלפון חוקי
שדה חובה
שדה חובה

form-success-cat

מיאו!

תודה! אנחנו מעבדים את בקשתכם ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!

form-success-cat

מיאו!

אופס! משהו השתבש...